Nyhetsbrev från RE*STORED – April 2020

Vårstäda för framtiden!

Det är nu då många har börjat vårstäda som gamla videoband, smalfilmer, diabilder, ljudband m.m. kommer fram ur förråden. Tankarna väcks för vad man dels kan göra med gamla minnen när projektorer, kassett- och videobandspelare, samt CD-/DVD-spelare inte längre finns kvar eller har gått sönder, dels hur filmerna skulle kunna delas med familj, släktingar och vänner. Det är bra och viktiga frågor då filmerna och banden har begränsad livslängd och inte åldras lika fördelaktigt som oss människor.

Digitala bilder kan även fångas ur digitaliserad film och användas för att skriva ut på papper, skicka som digitala bilder, lägga upp i sociala media, släktträd etc. Se några exempel från smalfilm och video nedan. Det är bilder som ingen tidigare har sett då de aldrig har funnits tillgängliga som bilder!

De gångna månadernas händelser p.g.a. Corona/Covid-19 har medfört att vi tillbringar mer tid hemma och i många fall undviker träffa familj, släkt och vänner med hänsyn till alla som befinner sig i uttalade riskgrupper. Jag har i år märkt ökad förfrågan på överföring av videoband m.m. vilket annars brukar ske under hösten med sikte på julhelgen. Några har berättat att de har väntat länge men nu tycker att det finns tid att ta tag i de gamla videobanden som kan höja kvaliteten på kvällarna när TV-programmen och sällskapsspelen inte räcker till. 

Det finns fortfarande möjligheter att få videoband, filmer, ljudband och diabilder överförda innan sommaren och semestern. Skicka ett mejl till mig sven@restored.se med dina kontaktuppgifter och gärna några rader om vad du kan vilja digitalisera så hör jag av mig inom kort för en inledande diskussion. 

Om du redan har digitaliserat dina filmer…

Om du tillhör de som redan har digitaliserat dina gamla filmer, band och bilder kan det vara dags igen. Fastna inte i tanken att materialet är överfört till DVD, det kan ge dig en tråkig överraskning!

Spara om på nya media

Det är ofta inte själva digitaliseringen som behöver göras om, utan en översyn på vilka digitala format som använts och främst beroende på vad den digitala lagringen sker på. Allt material, oavsett om det är fotografier på fotopapper eller data på hårddiskar, slits med tiden och kan bli oanvändbara både på grund av slitage och att aktuellt format inte längre stöds. Långtidslagring på optiska skivformat som cd och dvd är exempelvis absolut inte att rekommendera (om du inte har valt arkivbeständiga skivor) eftersom deras generella livslängd är kort och det kan bero på kvaliteten i bränningsprocessen, hur skivorna förvaras och om du t.ex. har använt en vanlig permanent spritpenna att skriva något på skivan. Brända CD- eller DVD-skivor kan ha en livslängd på allt från veckor till månader och år. Ett vanligt mått är 3 – 30 år och de tappar information med tiden, något som leder till att skivan kan vara oläslig när du plockar fram den för att använda innehållet.
Detsamma gäller för skivbaserade lagringsformat som hårddiskar, eller flash-baserade lagringsformat som SD-kort som är så pass nya att det är svårt att uttala sig om deras egentliga livslängd. Hårddiskar och flash-baserade format håller förvisso längre än vad brända CD/DVD-skivor gör men är ändå känsliga för slitage och ändringar i hårdvarustöd.

Nya möjligheter och högre kvalitet

Det kanske även är önskvärt att kunna redigera filmer som ligger på en spelbar CD/DVD-skiva och klippa ner till kortare filmer eller sätta samman material från olika filmer till en film. Det är något som kan underlättas genom att överföra DVD-filmerna till en hårddisk. Om överföring av smalfilm har skett till CD/DVD kan ny överföring från originalfilmerna ge avsevärt mycket högre kvalitet. Om överföring av VHS-band har blivit ”fladdrig” och instabil kan det finnas möjlighet att överföra igen med bättre resultat via professionell utrustning. 

Hur ska jag lagra mina videoband, kassett- och rullband, diabilder, negativ, smalfilm etc?

Generellt sett kan man säga att det är bra att förvara videoband inomhus i rumstemperatur som är perfekt och torr och att det är mörkt, exempelvis i ett stängt skåp. Håll banden borta från direkt solljus och alla typer av värme som överstiger rumstemperatur. Undvik fuktiga platser och fuktig miljö, vinds- och utomhusförråd. De bör även stå upp, inte ligga ner vid långtidslagring.

Videobanden är mycket känsliga för magnetism i sin omgivning. Det kan vara magneterna i en högtalare, en stavficklampa, kylskåpsmagneter, m.m. som kommer i direkt eller nära kontakt med bandet för att det ska påverkas. Att lägga mobilen med ett mobilfodral på ett band kan skada bandet då fodralen ofta är försedda med magneter. Magnetismen kan skada dina band eller till och med radera dem i vissa fall. 

Riksarkivet om lagring av magnetband (VHS, Video8, MiniDV, Betamax, rull- och kassettband, etc):

Magnetband för ljud- och videoupptagningar tappar kontinuerligt sin ljudkvalitet och slits dessutom när man spelar upp dem på en bandspelare. Paradoxalt nog är det nödvändigt, om man önskar långtidslagra analogt elektroniskt lagrad information, att göra detta digitalt. Genom att överföra informationen till ett digitalt medium kan man ”frysa” ljud- och/eller bildkvaliteten vid överföringstillfället. Detta kan vara speciellt angeläget när det gäller VHS-band, som dels initialt har en låg bildkvalitet och dels en tendens till att få försämrad bildkvalitet inom några få år. Man ska dock vara medveten om att man binder upp sig för aktiva bevarandeinsatser som reglerad kopiering, uppdatering av applikationsprogramvaran och migrering vid teknikskiften.

Analoga magnetband ska lagras mörkt, eftersom de påverkas negativt av UV-ljus. Lagringslokalen ska ha ren luft, svalt och torrt, ISO standard 18923 och 18933 uppger en temperatur mellan 18°C och 25°C och en relativ luftfuktighet (RF eller RH) mellan 15% och 50%. Det rekommenderas dock maximalt 23°C och det uppges att ju svalare och torrare (inom uppgivet område) det är desto bättre, dock inte under 8°C. För att kunna spela av originalband måste man ha maskinell utrustning. Denna måste servas regelbundet för att kunna spela av banden optimalt, både vad gäller ljudkvalitet och mekaniskt slitage. Källa: Riksarkivet. 

Riksarkivet om lagring av fotografiska material (smalfilm, negativ, diabilder, fotografier etc)

Fotografiska material är generellt mer känsliga än de flesta andra medier för yttre påverkan av den miljö de befinner sig i. Emballage, förvaringsmöbler och klimatförhållanden har stor betydelse för ett fotografiskt objekts överlevnad. Speciellt negativ, diabilder eller påsiktsbilder i färg är känsliga p.g.a. de organiska färgämnen, som bildinformation består av, ej är åldringsstabila.

Utskrifter med färgtransfer- eller bläckstråleskrivare av digitala bildfiler har generellt ännu sämre beständighet än traditionella färgbilder. Färgtransferbilder är dessutom känsliga för värme från solljus, en lampa eller värmestrålning från ett element.

Generellt kan man säga att man ska bevara fotografiskt material minst under 20°C och gärna så svalt som möjligt, och i en relativ luftfuktighet (RF eller RH) mellan 30% och 40%.

Källa: Riksarkivet.

Hur ska jag lagra mina digitala filmer, bilder och ljud?

Vi har under många år använt Western Digitals USB-hårddiskar i serien ”My Passport”. Det är en av få som erbjuder tre års fabriksgaranti till ett pris i budgetklassen. En (1) TB räcker till c:a 50h film och kostar i skrivande stund c:a 890:- hos Kjell & Co. Det är den hårddisk vi har levererat flest av och hittills inte haft några hårdvaruproblem. Detta är i sig ingen garanti för att just din nya hårddisk inte ska gå sönder efter sin första vecka. Ta alltid och utan dröjsmål, minst en backup på andra medier som helst förvaras någon annanstans geografiskt i händelse av brand, inbrott etc. Använd molnlagringstjänster som YouTube för kompletterande backup och distribution av film! 

Den metod Riksarkivet använder för att lagra material långsiktigt, och den enda riktiga lösningen för dig som privatperson är att kontinuerligt överföra materialet till nya medier. 

Kvaliteten på överföringen

De flesta filmer och band som har överförts här har varit i så bra skick att kunderna har blivit nöjda med det överförda resultatet (se våra vitsord på restored.se). Viktigt att tänka på är att dagens filmer med upplösning i megapixel från moderna digitalkameror och kamerorna i våra mobiltelefoner ligger långt över upplösningen hos exempelvis videoband av typen VHS, Video8, Betamax m.fl. 

Smalfilm och annan analog film med negativ eller positiv (Dia-bilder) har däremot avsevärt mycket högre upplösning än video och DVD, samt ett högre omfång av såväl dynamik som kontrast. Att överföra smalfilm till VHS och DVD-video medför alltså en försämring av bildkvaliteten. Finns de gamla smalfilmerna kvar kan vi sannolikt erbjuda högre kvalitet på överföringen. Vi samarbetar med Uppsala Bildteknik som anses vara Sveriges bästa smalfilmslabb. De tvättar filmerna rena från smuts, beläggningar och damm, scannar varje filmruta som en egen bild och finjusterar färgerna manuellt för naturlig färgåtergivning. Labbet kan även på naturlig väg (ej digitala filter) ta bort eller reducera de svarta streck som ofta dansar förbi när man tittar på gammal smalfilm.  

Att låta en professionell filmscanner scanna varje filmruta som en egen bild ger ett mycket bättre resultat än att använda en filmprojektor och filma av filmduken eller en spegeltillsats med digital filmkamera eller mobiltelefonens kamera. Att scanna filmrutorna i HD-upplösning ger bättre skärpa, detaljåtergivning, kontrast och dynamik.  

Ett flertal har redan försökt föra över video själva med konverteringssatser från t.ex. Kjell & Co och upptäckt att det tar lång tid, samtidigt som bilden ofta inte blir bra eller fladdrar. Det sistnämnda kan bero på att videobandspelaren inte är rengjord ordentligt och/eller avvikelser i bandtransporten som kan justeras med professionell utrustning. Vissa videoband fungerar nästan bara i den videokamera eller videobandare där inspelningen har skett. Ett sådant exempel är när inspelning har skett med LongPlay (LP) som kan ge ökad speltid på banden. 

Många försöker föra över smalfilm genom att använda en gammal filmprojektor och filma av duken (eller ett lakan) med mobilkameran. Det ger förvisso en film men den är ofta flimrig och oskarp. …om nu lampan är hel i projektorn och den inte tuggar i sig filmen… 

Det är ofta skillnad på resultatet vid filmöverföring som sker professionellt och i hemmet. Tyvärr ”lägger göken ägg” även i den här branschen och ett flertal kunder och besökare har genom åren berättat om hur fel det kan bli när man väljer att lämna filmerna till de som först efteråt visar sig vara oseriösa eller inte kan hantverket. Du kan läsa vitsord från kunder på restored.se. Min rekommendation är att alltid välja någon som har goda referenser. 

Vad kostar det att digitalisera film?

Priset varierar mellan olika typer av film, band och bilder. Det kostar inget att få en prisuppgift och du är aldrig bunden innan du har samtyckt och givit klartecken till arbetet.

Video
Kanske har vi den bästa prismodellen för överföring av videoband. Den är särskilt gynnsam när du har kameraband med upp till en timmes speltid. Vi tar 128:-/halvtimme överförd videofilm och då lägger vi ihop tiden från alla överförda band innan uppdelningen i halvtimmar sker. Det innebär att tre band med 5, 10 och 15 min blir en halvtimme tillsammans, alltså 128:-.
Som säkerhet finns ett pristak där priset för den överförda mängden jämförs med ett kalkylerat pris på 299:- per videoband. Du betalar det lägsta priset av dessa två beräkningar. Tio videoband kostar alltså 2990:- och om det är i genomsnitt 30 min på varje band blir priset för tio halvtimmar 1280:-. Det är vår erfarenhet att många kameraband inte är fulla då band ofta byttes innan något nytt skulle filmas för att slippa avbrott vid olika filmtillfällen. Detta gör att du alltid har ett maxpris när du lämnar in videofilmer och beroende på hur mycket som är inspelat kan priset sjunka. 

Smalfilm
Priserna för överföring av smalfilm hittar du på www.uppsalabildteknik.se. Det är samma priser om du lämnar smalfilm hos oss. Fördelen med att nyttja oss är att du får lokal rådgivning i Göteborgsregionen, en beräknad prisuppgift där jag inventerar vad du har för filmer och längder, samt säker personlig transport till labbet i Uppsala. Priset vi lämnar är ett överslag efter att ha inventerat dina filmrullar och det justeras efter labbets antal rapporterade överförda minuter.

Jag lägger på 149:- per resa (lämna och hämta = 298:-) för att transportera filmerna personligen till och från Uppsala. Detta sker omkring en gång/månad beroende på antal kunder som har lämnat in film. Transporten är en självkostnadsservice och obligatorisk för att vi ska hantera filmen då vi inte kan ta ansvar för om filmerna försvinner hos PostNord, DHL, DBSchenker eller andra. Det är för din trygghet och vi åker tåg t.o.r. Kungsbacka – Uppsala över dagen. Om du vill åka till Uppsala själv eller ta risken med postpaket kontaktar du Uppsala Bildteknik själv via deras hemsida www.uppsalabildteknik.se

Övriga områden

Jag kan erbjuda tjänster inom följande områden. Skicka ett mejl till mig sven@restored.se med dina kontaktuppgifter och gärna några rader om vad du är intresserad av så hör jag av mig inom kort för en inledande diskussion. :

Datorservice

Datorservice, installation, reparationer

Jag har möjligheter att se över, säkerhetskopiera, uppgradera, rensa och ominstallera datorer.

Backup, säkerhets-kopiering

Säkerhetskopiering av information på hårddiskar i och utanför datorer. Du kanske har gamla datorer och/eller hårddiskar med innehåll (bilder, film, dokument etc.) som behöver säkras. 

Säkerhet

Säker dator

Har din dator fått virus eller andra depraverande otyg som gör den obrukbar, opålitlig eller långsam? Vi kan hjälpa dig med en analys, avlägsna och åtgärda kända risker och hot. Det går aldrig att vara skyddad till 100% med en dator som har tillgång till Internet då nya hot uppträder konstant men det kan vara avgörande att ha ett bra grundskydd.

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster som utredningar, Business Case, upprättande och granskning av kommersiella avtal, upphandling, förhandling m.m.

Arbetar du vid ett företag som behöver ta fram bra standardavtal eller granska avtal innan de ingås. Jag har ett 30-tal års yrkesmässig erfarenhet, varav tio år inom affärsjuridik och kan ge synpunkter eller förslag som kan vara avgörande för utgången av ett avtal eller ett projekt. Formellt sett är jag marknadsekonom med inriktning på affärsutveckling, projektledning och affärsinnovation. Jag har bl.a. arbetat inom verkstad, produktionsindustri, IT, tjänsteföretag, m.fl. i såväl privat som offentlig regi.

Skicka ett mejl till mig sven@restored.se med dina kontaktuppgifter vad du är intresserad av så hör jag av mig inom kort för en inledande diskussion. 

Ge bort ”Årets present 1927” till familj, släkt och vänner!


Året var 1927 då Erik i Alingsås kom hem från sitt jobb på Husqvarnafabriken i Jonsered med en föregångare till Moster Huldas Äppelsvarv Originalet i present till sin kära Hulda. 

För att fira succén 90 år senare erbjuder vi 10% rabatt vid köp av 6 st. Moster Huldas Äppelsvarv Originalet eller andra Moster Hulda-produkter för över 1790:-. Det är dessutom fri frakt!

Ange rabattkoden HULDA10 när du beställer och ange därefter fri frakt eller avhämtning i butiken i Spinneriet Lindome.

Dyrt eller prisvärt?

Många kunder frågar ”Det är väl dyrt att föra över smalfilm?”. Det enkla svaret är att det kostar pengar. Dyrt, som i ”dyrköpt” blir det hos en leverantör som saknar den kompetens som krävs för arbetet. Tyvärr gäller inte den gamla devisen att man får vad man betalar för då oseriösa aktörer kopierar priser från seriösa aktörer men utför ett undermåligt arbete. 

Som ombud för Uppsala Bildteknik garanterar vi att du får den bästa överföringen på den Svenska marknaden och vi tar väl hand om dina filmer. RE*STORED transporterar personligen filmerna från butiken i Lindome till och från labbet i Uppsala. En nyhet är att vi kan hämta och leverera filmerna hemma hos dig. Kontakta oss gärna för mer info.

Med den överföring RE*STORED kan erbjuda i samarbetet med Uppsala Bildteknik får du marknadens bästa överföring. Ibland sker det till lägre pris än hos andra butiker och vi gör allt vi kan för att du ska uppleva det som prisvärt. 

Genom att vänta blir inte bara filmerna sämre. I en nära framtid försvinner den höga kompetensen från arbetsmarknaden (genom pensionering, företagsnedläggning, m.m.). Då kommer sannolikt kvaliteten att försämras genom att allt sker automatiskt och priset stiger när konkurrensen minskar. Därför vill vi poängtera att det är nu som överföringen av de gamla filmerna kan göras med bäst och mest prisvärt resultat.

Vi hjälper dig inventera och erbjuder pris utan att det kostar något. Välkomna!

RE*STORED, Spinnmästarvägen 2 III, 437 34 Lindome. 0700-928052, info@restored.se.

Öppnar igen på lördag 7 januari kl. 12

En härlig jul- och nyårshelg som har givit möjligheter att öppna upp mer av butiken! Fram till lördag finns vi tillgängliga om du vill lämna in gammal smalfilm eller videoband för överföring till digitala format m.m. Skulle vi inte vara på plats går det bra stt lämna till någon av våra grannar eller att ringa oss på 0700-928052!

Välkommen på lördag och söndag!

Sven

Den 4 – 22 juli har RE*STORED stängt för semester och ombyggnad!

Vi stänger för semester och ombyggnad av butiken 4-22 juli 2016 och öppnar åter lördag 23 juli kl. 12:00. Därefter håller vi öppet torsdagar 12-18 och fredag-söndag 12-16. Aktuella öppettider med tillfälliga ändringar hittar du på restored.se.
Om du vill lämna smalfilm (Super8, m.fl) för överföring till hårddisk, DVD, eller BluRay så kan detta ske även när butiken är stängd. Skicka ett e-postmeddelande till info@restored.se så svarar vi så fort vi kan.
Trevlig Sommar!

Oktober börjar bra hos RE*STORED!

Oktober börjar bra och bitarna faller på plats. Många besökare i butiken som tittar förbi när de vandrar mellan de olika butikerna i Spinneriet. Det börjar även komma besökare med siktet inställt på oss, vilket är extra kul! Vi vill ge alla våra besökare upplevelser, vare sig man handlar eller tittar. Utbudet i butiken kommer att variera, ibland från vecka till vecka och det finns alltid en anledning att titta in hos oss!

Alligatorn och Pirayan har nu fått sällskap av tre stycken kobror! De trivs oerhört bra tillsammans och peppar varandra mellan de roliga besöken av alla barn som kommer in i butiken.

Nytt under hösten är att vi börjar lämna tre (3) månaders funktionsgaranti på utvalda föremål. Det är de varor som vi har hunnit inspektera och kvalitetsmärka. Med funktionsgarantin ger vi dig en trygghet att varorna fungerar och skulle det uppstå något fel så avhjälper vi eller någon samarbetspartner det, alternativt så erbjuder vi en ersättningsvara eller löser tillbaka köpet.

Gå på skattjakt i förråd, källare och vindsutrymme och leta upp lådorna och kassarna med de gamla Super-8 filmerna från 1960-80-talet och de ännu äldre 16 mm filmerna från 1920-talet och framåt. RE*STORED är stolta över att samarbeta med Sveriges bästa labb för överföring av smalfilm till DVD och hårddisk. Vår leverantör heter Uppsala Bildteknik och har fått utmärkelsen ”Bäst i test” för överföring av Super-8 filmer till DVD.  Företaget överför även 9.5 och 16 mm, samt videofilm. Filmen kan överföras i standard och HD-upplösning. Varje bildruta scannas in och kvaliteten är överlägsen de metoder där man låter en videokamera filma av en duk, eller dylikt! Du kan även göra bilder av filmrutor i en Super-8 film. Vi har förtur till labbet och kan till samma priser erbjuda snabbare arbeten än om man beställer själv via webben. Vill ni kolla på de gamla filmerna med familjen redan under julhelgerna? Tveka inte, kontakta oss för mer information!

Att fotografera med analog film, alltså riktiga filmrullar, är hetare nu än på många år. Vad många inte vet är var man vänder sig för att hitta film och framkallning. Under oktober 2015 börjar RE*STORED samarbeta med Qpix, som framkallar filmer och bilder åt såväl konsumenter som proffs. Fråga oss i butiken så berättar vi mer och håll utkik på hemsida och våra sidor i sociala media för erbjudanden!

Förutom de gamla filmskatterna kan vi nu även ombesörja inscanning av dina gamla negativ och diabilder. Ett utmärkt tillfälle att spara värdefulla bilder till barn och barnbarn och framtida generationer. Vi hjälper dig med förstoringar och tavlor av dina bästa bilder.

Förstoringar, tavlor, affischer, skyltar, Roll-ups, m.m. Vi fixar det! T-shirts och andra produkter med tryck – vi fixar det med. Vi fixar även stora tryckjobb som backdrops, montrar för utställning och mässor, Pop-upväggar, Beach flags, Fasadvepor, m.m. En del saker gör vi själva i butiken, annat beställer vi från Sveriges modernaste tryckeri! Våra produkter har bl.a. funnits på årets bokmässa och pryder entréer, dörrar och interiörer hos olika företag och organisationer.

Som sagt, oktober börjar bra och efter att ha haft öppet i tre veckor börjar vi hitta formen för framtiden. En webbshop är under utarbetande och där kommer årets Teknik-Retro-Julklapp att lanseras! Den finns givetvis även i butiken. För närvarande är våra fasta öppettider torsdagar 10-18 och lördagar 10-16. Dessa kommer att utökas närmare jul.

Håll koll på RE*STORED i sociala media. Där publiceras de senaste nyheterna och erbjudandena. Du kan även kontakta oss via e-post info@restored.se.
www.facebook.com/restoredse
www.instagram.com/restoredse
www.twitter.com/restoredse
…eller kort och gott @restoredse och #restoredse

Välkommen in!

Att omplacera ett kärt föremål

RE*STORED hjälper nya och gamla vintageföremål att hitta nya hem. Att omplacera ett kärt föremål kan vara ett stort beslut och vi gör allt för att du ska känna dig trygg med att föremålet kommer att få ett bra hem! Har du något som du vill omplacera så kanske vi kan hjälpa dig utan att det kostar dig något. Ofta behöver föremålet rengöras och servas eller repareras och det gör vi eller annan expertis som hjälper oss. Skicka ett par rader till info@restored.se med dina kontaktuppgifter och när det passar att vi kontaktar dig så hör vi av oss inom kort.

En gammal kamera, projektor, objektiv eller andra tillbehör kan uppskattas av många entusiaster. Därtill finns många fotostudenter som söker bra utrustning för sin utbildning!

Kameror och fotoutrustning. En gammal kamera, projektor, objektiv eller andra tillbehör kan uppskattas av många entusiaster. Därtill finns många fotostudenter som söker bra utrustning för sin utbildning!

 

När de fasta hemtelefonabonnemangen sägs upp till förmån för mobiltelefonerna finns ett dekorativt utrymme för äldre telefoner med äkta patina. Att de inte fungerar i det moderna telefonnätet spelar mindre roll, man pratar ändå i mobilen.

Telefoner. När de fasta hemtelefonabonnemangen sägs upp till förmån för mobiltelefonerna finns ett dekorativt utrymme för äldre telefoner med äkta patina. Att de inte fungerar i det moderna telefonnätet spelar mindre roll, man pratar ändå i mobilen.

 

Det finns två kategorier av människor. Dels de som har skrivit på skrivmaskin, dels de som ännu inte har gjort det. Vissa väljer att låta skrivmaskinen pryda rätt miljö istället för datorn.

Skrivmaskiner. Det finns två kategorier av människor. Dels de som har skrivit på skrivmaskin, dels de som ännu inte har gjort det. Vissa väljer att låta skrivmaskinen pryda rätt miljö istället för datorn.

 

En del entusiaster vill spela in sin musik med de förutsättningar och det sound som fanns innan digitaltekniken knackade på dörren.

Mikrofoner och inspelningsutrustning. En del entusiaster vill spela in sin musik med de förutsättningar och det sound som fanns innan digitaltekniken knackade på dörren.

 

En gammal elgitarr kan ge en bättre upplevelse än en ny! Ofta behöver elektroniken ses över, kontakter och kontroller bytas, halsen justeras, strängar bytas och instrumentet intoneras. Sedan har man ett instrument som kan vara bättre än nytt!

Musikinstrument. En gammal elgitarr kan ge en bättre upplevelse än en ny! Ofta behöver elektroniken ses över, kontakter och kontroller bytas, halsen justeras, strängar bytas och instrumentet intoneras. Sedan har man ett instrument som kan vara bättre än nytt!

Butiken öppnar torsdag 3 september 2015!

Torsdag 3 september 2015 öppnar RE*STORED butiken på tredje våningen i Spinneriet på Spinnmästarevägen 2 i Lindome. Vi planerar att hålla öppet torsdagar och lördagar då övriga butiker i Spinneriet har öppet. Sortimentet kommer att variera över tiden, det blir både gammalt och nytt.

Besök oss på Facebook och klicka på ”Gilla” vid sidhuvudet för att följa oss här på FB och se vad som händer före och efter öppnandet!