Priser – digitalisering av smalfilm

När det kommer till smalfilm bestämde vi oss för många år sedan att hålla en fast linje och inte kompromissa med kvaliteten. Vi har under åren träffat hundratals kunder som överfört smalfilm och lyssnat till den ena historien märkligare än den andra. För oss är det viktigare att våra kunder får ett bra resultat och att kvaliteten hos smalfilmen kommer till sin fulla rätt. Därför valde vi tidigt att använda det bästa smalfilmslabbet på marknaden.
Det borde vara så att man får vad man betalar för. Tyvärr är det inte alltid så och inom filmöverföringsområdet finns aktörer som prioriterar slarviga jobb till såväl låga som höga prislappar. Vi har hört besökares och kunders berättelser om erfarenheter från kända och okända aktörer på marknaden och det labb vi använder sedan många år är det enda som vi har 100% positiva erfarenheter av. Därför är det roligt och värdefullt att kunna erbjuda deras tjänster på Västkusten.

Att använda Nordens bästa smalfilmslabb kanske låter exklusivt och dyrt. Exklusivt ja och dyrt beror på vad man jämför med. Många gånger är våra priser lägre än konkurrenters som levererar sämre resultat.

Priset för överföring av 8 mm smalfilm till en USB-hårddisk är 73:- per minut. Då ingår tvättning av filmen, inscanning av varje filmruta som en egen bild i HD-upplösning och manuell finjustering av färger, kontrast etc.
För ett tillägg av 7:- per minut elimineras repor i filmen, vilka uppträder som svarta streck på skärmen. Det sker genom WetGate våtscanning där reporna läks temporärt med en speciell vätska som hindrar ljuset från att brytas i repan och orsaka skuggor. Detta är det naturliga sättet att förbättra kvaliteten istället för digitala effekter. Se exempel i våra referensfilmer.

En standardrulle Super 8 är 15 m lång och har 3.5 min speltid och det genomsnittliga* priset för digitaliseringen är 256:- utan, eller 280:- med WetGate.

En standardrulle Dubbel 8 (även kallad Standard 8 och Vänd 8) är 15 m lång och har 4.2 min speltid. Det genomsnittliga* priset för digitaliseringen är 307:- utan, eller 336:- med WetGate.

Priset för 9.5 och 16 mm film är 83:- per minut utan och 90:- per minut med WetGate.

Observera att det finns en filmtyp som kallades ”Single 8”. Den tillverkades av Fuji och fick inte något stort kommersiellt genombrott. Single 8 ser ut som Super 8 och kan köras i samma projektorer. Skillnaden är att filmen är hälften så tjock och därmed ryms dubbel längd på rullen. Priset, som baseras på längd blir därmed det dubbla.

Pris för lagringsmedia tillkommer. Det vanligaste mediat vid överföring av videoband är en liten USB-hårddisk.
Vi räknar med ett lagringsbehov på c:a 20 GB ledigt utrymme per h överförd film. Vi köper in de hårddiskar som behövs efter behov, för att inte förbruka tillverkarens garantitid i hyllor. Det är dagspris på minnen, vilket offereras.
Hos oss kan du lämna en egen USB-hårddisk utan att vi debiterar avgifter för den. Konkurrenter tar 300 – 400:- för att ”viruskontrollera” kundens disk, vilket vi bjuder på. Det enda kravet är att hårddisken är tom eller att den enbart innehåller material som kan tas bort om den behöver formateras eller om den skulle gå sönder. Du bör alltid ha dina filer säkerhetskopierade och vårt råd är att du även kopierar dina överförda filmer till andra lagringsmedia snabbast möjligt när du har mottagit dem från oss. Vi kan även bistå med säkerhetskopiering om du skickar med eller köper en extra hårddisk.

Det finns även möjlighet att få filmerna överförda till DVD-skivor. Vi rekommenderar inte det då DVD i hemmen sannolikt försvinner med tiden och det begränsar möjligheterna att se filmerna. Med lagring på USB-media öppnas möjligheterna att dela filmerna med andra, att redigera och göra egna filmer med klipp från andra filmer. Precis som man gjorde på smalfilmens tid med sax och tejp, eller filmklippare och lim.
Ett starkt skäl att välja DVD är som komplement till USB då de DVD-skivor vi använder är arkivbeständiga och har upp till 100 års hållbarhet. Det är då något man arkiverar bland viktiga dokument för kommande generationer. Vi är övertygade om att det under mycket lång framtid finns serviceföretag som kan läsa och konvertera DVD-skivor, varför de arkivbeständiga skivorna är utmärkta för långtidslagring, till skillnad från vanliga skrivbara DVD-skivor vars livslängd varierar mellan 3 och 30 år.
Priset för lagring på DVD i DVD-Videoformat är 170:- för en skiva som rymmer c:a 90 minuter. För att lagra film i format som kan redigeras ryms c:a 19 minuter per DV-skiva.

Startavgift har vi ingen i dagsläget.

Priset för den personliga transporten till och från Uppsala är 279:- per riktning, totalt 558:-. Det utgör en liten del av biljettkostnaden för våra tågresor. Vi debiterar inget för restiden.

Känns det rörigt? Ingen fara, vi har full koll! När vi har sett hur dina smalfilmer ser ut, lämnar vi en detaljerad offert med priset specificerat. Priset är en uppskattning av hur mycket film vi kan räkna ut finns på rullarna. När filmerna är klara justeras priset efter labbets rapport om det antal minuter som överfördes från rullarna.

* Med genomsnittligt pris menar vi att längderna från ett flertal filmrullar läggs samman och de sista sekunderna avgör hur avrundning sker till hel minut. Det blir alltså totalt en (1) avrundning istället för att avrunda tiden hos varje rulle.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om priser eller annat! Du hittar även mer detaljerad information hos labbet Uppsala Bildteknik på www.uppsalabildteknik.com. De priser som anges på deras sida är samma som gäller hos oss. Det vi tillför är en lokal personlig dialog med tips, råd, beräkning av pris och den trygga personliga transporten till och från labbet i Uppsala.