Priser – digitalisering av smalfilm

Pris för digitalisering av smalfilm

Vi erbjuder marknadens bästa digitalisering av smalfilm och ett budgetalternativ (Super 8). Vi är måna om kvaliteten och har i dagsläget ingen startavgift. Det är lätt att räkna fel, varför vi gärna hjälper dig räkna ut en prisuppgift för dina filmer. Du får även låna en handvevad viewer om du vill titta på dina filmer innan du bestämmer vad du vill digitalisera. 

Standardkvalitet HD

När det kommer till smalfilm bestämde vi oss för många år sedan att hålla en fast linje och inte kompromissa med kvaliteten. Vi har under åren träffat hundratals kunder som överfört smalfilm och lyssnat till den ena historien märkligare än den andra. För oss är det viktigare att våra kunder får ett bra resultat och att kvaliteten hos smalfilmen kommer till sin fulla rätt. Därför valde vi tidigt att använda Uppsala Bildteknik, av många betraktade som det bästa smalfilmslabbet på den nordiska marknaden.
Det borde vara så att man får vad man betalar för. Tyvärr är det inte alltid så och inom filmöverföringsområdet finns aktörer som levererar slarviga jobb till såväl låga som höga prislappar. Vi hör ibland besökares och kunders berättelser om erfarenheter från kända och okända aktörer på marknaden och det labb vi använder sedan många år är det enda som vi har 100% positiva erfarenheter av. Därför är det roligt och värdefullt att kunna erbjuda deras tjänster på Västkusten.

Att använda Nordens bästa smalfilmslabb kanske låter exklusivt och dyrt. Är det ”exklusivt” att få lika bra kvalitet på den digitaliserade filmen som hos originalet? Dyrt beror på vad man jämför med och vi vill använda begreppet ”prisvärt”. Många gånger är våra priser lägre än konkurrenters som levererar sämre resultat.

Priset för överföring av 8 mm smalfilm till en USB-hårddisk är 73:- per minut. Då ingår tvättning av filmen, inscanning av varje filmruta som en egen bild i HD-upplösning och manuell finjustering av färger, kontrast etc.
För ett tillägg av 7:- per minut elimineras repor i filmen, vilka uppträder som svarta streck på skärmen. Det sker genom WetGate våtscanning där reporna läks temporärt med en speciell vätska som hindrar ljuset från att brytas i repan och orsaka skuggor. Detta är det naturliga sättet att förbättra kvaliteten istället för digitala effekter. Se exempel i våra referensfilmer.

En standardrulle Super 8 är 15 m lång och har 3.5 min speltid och det genomsnittliga* priset för digitaliseringen i HD-upplösning är 256:- utan, eller 280:- med WetGate.

Observera att det finns en filmtyp som kallades ”Single 8”. Den tillverkades av Fuji och fick inte något stort kommersiellt genombrott. Single 8 ser ut som Super 8 och kan köras i samma projektorer. Skillnaden är att filmen är tunnare och därmed ryms 50% extra längd på rullen. 

En standardrulle Dubbel 8 (även kallad Standard 8, Normal 8 och Vänd 8) är 15 m lång och har 4.2 min speltid. Det genomsnittliga* priset för digitaliseringen i HD-upplösning är 307:- utan, eller 336:- med WetGate.

Priset för 9.5 mm och 16 mm film i HD-upplösning är 83:- per minut utan och 90:- per minut med WetGate.

Budgetkvalitet HD

För Super 8 kan vi nu erbjuda digitalisering av Super 8 film i egen regi till budgetkvalitet. Det sker till lägre pris (50:- per överförd minut) och kan inte jämföras med resultatet hos vår standardkvalitet där varje filmruta scannas som egen bild. Digitaliseringen sker med en professionellt byggd Telecine-utrustning från amerikanska Tobin, där smalfilmen filmas av med en digitalkamera i HD-upplösning. Överföringen sker direkt från utrustningen in i kameran utan flimmer. Se nedanstående Youtube-klipp från ett amerikanskt företag som använder likadan utrustning.  

Priset för överföring av 8 mm smalfilm till en USB-hårddisk är 50:- per minut. Då ingår tvättning av filmen, digitalisering av filmen i HD-upplösning och enklare manuell finjustering av färger, kontrast etc.

En standardrulle Super 8 är 15 m lång och har 3.5 min speltid och det genomsnittliga priset för digitaliseringen med Budget-kvalitet i HD-upplösning är c:a 175:-.

Lagringsmedia

Pris för lagringsmedia tillkommer. Det vanligaste mediat vid överföring av videoband är en liten USB-hårddisk.
Vi räknar med ett lagringsbehov på c:a 1.6 GB per minut smalfilm och 20 GB ledigt utrymme per timme överförd videofilm.
Vi köper in de hårddiskar som behövs efter behov, för att inte förbruka tillverkarens garantitid i hyllor. Det är dagspris på minnen, vilket offereras.
Istället för att köpa av oss, kan du lämna en egen USB-hårddisk utan att vi debiterar avgifter för den. Konkurrenter tar 300 – 400:- för att ”viruskontrollera” kundens disk, vilket vi bjuder på. Det enda kravet är att hårddisken är tom eller att den enbart innehåller material som kan tas bort om den behöver formateras eller om den skulle gå sönder. Du bör alltid ha dina filer säkerhetskopierade och vårt råd är att du även kopierar dina överförda filmer till andra lagringsmedia snabbast möjligt när du har mottagit dem från oss. Vi kan även bistå med säkerhetskopiering om du skickar med eller köper en extra hårddisk.

Det finns även möjlighet att få filmerna överförda till DVD-skivor. Vi rekommenderar inte det då DVD i hemmen sannolikt försvinner med tiden och det begränsar möjligheterna att se filmerna. Med lagring på USB-media öppnas möjligheterna att dela filmerna med andra, att redigera och göra egna filmer med klipp från andra filmer. Precis som man gjorde på smalfilmens tid med sax och tejp, eller filmklippare och lim.
Ett starkt skäl att välja DVD är som komplement till USB då de DVD-skivor vi använder är arkivbeständiga och har upp till 100 års hållbarhet. Det är då något man arkiverar bland viktiga dokument för kommande generationer. Vi är övertygade om att det under mycket lång framtid finns serviceföretag som kan läsa och konvertera DVD-skivor, varför de arkivbeständiga skivorna är utmärkta för långtidslagring, till skillnad från vanliga skrivbara DVD-skivor vars livslängd varierar mellan 3 och 30 år.
Priset att lagra på DVD i DVD-Videoformat är 170:- för en skiva som rymmer c:a 90 minuter. 

Transport till och från labbet

Priset för den personliga transporten till och från Uppsala är 279:- per riktning, totalt 558:-. Det utgör en liten del av biljettkostnaden för våra tågresor. Vi debiterar inget för restiden. Digitalisering av Super 8 med Budget-kvalitet sker i Kungsbacka och då tillkommer ingen transportavgift. 

Låna en viewer

När vi har lämnat en offert och kunnat identifiera vilka filmtyper du har, kan du få låna en handvevad viewer för att kunna titta igenom dina filmer innan du bestämmer dig för vad och om du vill digitalisera. Viewern är mer skonsam mot filmerna än en gammal projektor. Viewern får du låna under tre dagar utan kostnad. Den kommer med en deposition på 1000:- som återfås vid återlämnandet. I dagsläget har vi viewers för Dubbel 8 och Super 8. En viewer för 16 mm film kan bli tillgänglig. 

Skriftlig offert

Känns det rörigt? Ingen fara, vi har full koll! När vi har sett hur dina smalfilmer ser ut, lämnar vi en detaljerad offert med priset specificerat. Priset är en uppskattning av hur mycket film vi kan räkna ut finns på rullarna. När filmerna är klara justeras priset efter labbets rapport om det antal minuter som överfördes från rullarna.

 

* Med genomsnittligt pris menar vi att längderna från ett flertal filmrullar läggs samman och de sista sekunderna avgör hur avrundning sker till hel minut. Det blir alltså totalt en (1) avrundning istället för att avrunda tiden hos varje rulle.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om priser eller annat! Du hittar även mer detaljerad information hos labbet Uppsala Bildteknik på www.uppsalabildteknik.com. De priser som anges på deras sida är samma som gäller hos oss. Det vi tillför är en lokal personlig dialog med tips, råd, beräkning av pris och den trygga personliga transporten till och från labbet i Uppsala.