Professionella Tjänster

Vi erbjuder tjänster för management, tvistelösning, research, utredningar, avtal och förhandlingar, business case m.m.
Utbildning och vidareutveckling inom inköp, upphandling, kravställningar, kravnivåer m.m. Vad som vid inköp och upphandling driver upp priserna och hur prisnivåer kan pressas ner, utan att leverantörers vinstmarginaler behöver påverkas.

Vi har:

  • Förhandlat med parter som inte har velat träffa varandra och lagt pussel nödvändiga för att reda ut missförstånd och återbygga förtroenden så en föreliggande tvist i tingsrätten kunnat undvikas och parterna fortsatte göra ömsesidigt lönsamma affärer med varandra.
  • Hittat och åtgärda kryphål, brister och fällor i avtal.
  • Visualiserat vad ett avtal egentligen säger.
  • Hjälpt organisationer bygga väl fungerande team.
  • Medverkat i styrgrupper, coachat och utvecklat projektledare, produktägare, inköpare m.fl.
  • m.m.

Pris beror på uppdragets karaktär, komplexibilitet, omfattning och längd, varför det offereras individuellt från uppdrag till uppdrag.