Priser – digitalisering av videoband

Videoband överförs i realtid, vilket innebär att det tar 10 min. att överföra 10 min. inspelad film och 4h att överföra 4h. Tio 4h VHS-band tar 40h, dvs. en arbetsvecka där överföringen behöver övervakas. Är videobanden inspelade med LongPlay kan de ta två arbetsveckor att överföra. Därför väljer många att lämna videoband till oss, även om de kan ansluta en videobandspelare till sin dator. Vi kan ofta göra arbetet effektivare genom att använda fler videobandspelare samtidigt och få bättre kvalitet, samt kontroll över resultatet. Vi använder väl rengjord utrustning av hög kvalitet och stabiliserar bilden som kan rycka och ”fladdra” i enklare videobandspelare.

Hos RESTORED får du alltid två (2) digitala kopior av varje film. Dels en komprimerad version som tar minsta möjliga plats och har större kompatibilitet med TV-apparater, mediaspelare m.m. Dels en okomprimerad som ger bästa resultat om du eller någon i nu- eller framtid vill redigera filmen i en dator. Vi anpassar även leveransen att fungera optimalt för redigering i PC, Mac eller i bägge miljöerna.

När andra aktörer levererar filmerna komprimerade på en USB-sticka, sparar vi filmerna i olika format på en liten USB-hårddisk. Vi har sett andra påstå att okomprimerade filmer belastar datorer, vilket vi anser är vilseledande. RESTORED vill ge dig och dina närstående frihet att själva välja hur ni vill använda filmerna såväl nu som i framtiden. Många som idag saknar intresse av att redigera film kanske har barn och/eller barnbarn som får glädje av att göra det längre fram i tiden. Hos RESTORED får du filmerna överförda med den kvalitet som motsvarar hur de är inspelade på banden. Det är därför vi skickar med de okomprimerade versionerna av filmerna. De har bäst förutsättningar att redigeras, konverteras för visning på stora skärmar (uppsamplas), behandlas med framtida AI-program m.m. helt efter eget val, där komprimerade filmer kan ge sämre resultat.

Det vanligaste i branschen är att betala ett fast pris per band oavsett storlek och inspelad längd. Vi vill ge ett bättre erbjudande, vilket framförallt gynnar dig som har kameraband med kortare inspelad tid och band som inte är fullt inspelade. För oss går det snabbare att överföra och då tar vi inte betalt för ett fullt band. Jämför gärna det med andra aktörer!

RESTORED:s pris är uppdelad i (A) ett grundpris med det vanligaste valen och (B) tillägg om du önskar nåot extra utöver grundpriset.

A. Grundpris (Standardpaket)

Redan det som finns i grundpriset gör RESTORED mer prisvärda än våra konkurrenter.

För de vanligaste formaten av videoband (VHS, VHSC, Video8, Hi8, Digital8 och MiniDV)* gör vi två uträkningar; dels ett pristak, dels hur mycktet film som överfördes. Du betalar alltid det lägsta av priserna.

Pristaket är vad vi kan beräkna i förväg och det beräknas standardmässigt med 299:- per band, oavsett längd. Pristaket anger vad överföringen kan kosta som mest. Till skillnad från våra konkurrenter kan priset bli lägre och är ett skydd för dig som kund att slippa överraskningar.
När alla videoband är överförda räknas längden på den överförda filmen samman och delas i halvtimmar. Varje halvtimme kostar 140:-. Om den sista delen överstiger fem minuter räknas den som en halvtimme. Genom att lägga samman längderna hos alla filmer, sker avrundningen enbart en gång och inte per band, vilket kan göra det gynnsamt att ta så många band som möjligt vid samma tillfälle. Summan för antalet halvtimmar jämförs med pristaket och du betalar det lägsta av de två beloppen. Det är inte ovanligt att priset landar på halva pristaket när allt är överfört, men det vet vi först när arbetet är klart. Vi kan garantera att det offererade pristaket inte överskrids.

  • Exempel 1: Pristaket för tre videoband är 3 x 299 = 897:-. Efter överföringen visar det sig att videobanden innehöll 5, 10 och 15 minuter = en halvtimme. Du betalar då 140:-
  • Exempel 2: Pristaket för tre videoband är 3 x 299 = 897:-. Efter överföringen visar det sig att videobanden innehöll 30, 30 och 30 minuter = tre halvtimmar. Du betalar då 420:-
  • Exempel 3: Pristaket för tre videoband är 3 x 299 = 897:-. Efter överföringen visar det sig att videobanden innehöll 3h, 1h och 4h = 16 halvtimmar. Det skulle bli 16 x 140 = 2240:- men du betalar pristaket 897:- som då är lägre.

Pris för lagringsmedia tillkommer. Det vanligaste mediat vid överföring av videoband är en liten USB-hårddisk.
Vi räknar med ett lagringsbehov på c:a 20 GB ledigt utrymme per h överförd film. Vi köper in de hårddiskar som behövs efter behov, för att inte förbruka tillverkarens garantitid i hyllor. Det är dagspris på minnen, vilket offereras. Hos oss kan du lämna en egen USB-hårddisk utan att vi debiterar avgifter för den. Det enda kravet är att hårddisken är tom eller att den enbart innehåller material som kan tas bort om den behöver formateras eller om den skulle gå sönder. Du bör alltid ha dina filer säkerhetskopierade och vårt råd är att du även kopierar dina överförda filmer till andra lagringsmedia snabbast möjligt när du har mottagit dem från oss. Vi kan även bistå med säkerhetskopiering om du skickar med eller köper en extra hårddisk.

Startavgift har vi ingen i dagsläget.

Att i förväg räkna ut priset för överföring kan vara svårt och är varför vi inte har lagt ut prislistor tidigare. När vi jämför med konkurrenter är det däremot inte svårt, då de flesta har fasta priser per band. Det ”svåra” med vår prismodell kan ligga i att identifiera bandens längd. Den brukar stå på videokassetten, ibland med små och svaga tecken.
Vår prismodell har som tidigare nämts ett pristak på 299:- per band. Det är ett generellt belopp för att göra beräkningen enkel. Om vi tar ett vanligt VHSC kameraband med 30 min speltid så kan vi lista ut att det verkliga pristaket motsvarar en halvtimme á 140:-, förutsatt att det är inspelat i normal hastighet (ej LongPlay). Då blir 60-min band max 280:-. Ett enstaka 45-minuters band avrundas till två halvtimmar och två 45-minuters band blir tre halvtimmar. Det är alltså de maximala priserna, som kan bli lägre än pristaket när överföringen är utförd.

* Andra videoformat som exempelvis BetaMax, BetaCam, Video2000, VCR m.fl. offereras efter dialog.

B. Tillval

Antalet tillval kommer att

1. Infoga datum/tid i filmen (DV / MiniDV)

Till digitala format som exempelvis DV / MiniDV kan vi läsa ut information ur filmen och lägga in datum och klockslag (valfritt) när varje sekvens filmades. Informationen kan visas
(a) under hela filmen, eller
(b) under ett valfritt antal sekunder (t.ex. fem) i början av varje sekvens eller
(c) för varje ny dag som filmats.

Pris för att skapa inlagda datum och tid i samband med digitalisering: 80:-/film. För film som har digitaliserats av annat lab 150:-/st. Vi gör ett kostnadsfritt försök och bekräftar om det är möjligt att läsa ut och infoga informationen i dina filmer.

2. Skapa en separat fil som visar datum/tid i filmen (DV / MiniDV)

Om du vill kunna se datum och tid, samt lägga in egen text som visas i filmen, kan vi skapa en separat fil som visar information om datum och klockslag, precis som ”undertext” i textade TV-program och filmer. Det är en textfil som följer standarden ”.srt” och kan redigeras i ett vanligt textredigeringsverktyg, t.ex. ”Anteckningar/Notepad” i Windows. Du kan då skriva in egen information, exempelvis vad man ser i respektive ögonblick.
Ditt uppspelningsprogram kan behöva ställas in för att läsa textfilen.

Pris: 50:-/film. Vi gör ett kostnadsfritt försök och bekräftar om det är möjligt att läsa ut och infoga informationen i dina filmer.

3. Dela upp filmen så varje filmad sekvens blir en separat film (DV / MiniDV)

När ett videoband levereras, sitter alla sekvenser som finns på videobandet sammanfogade till en film. Det är så filmen har spelats in på videobandet och som den visas vid uppspelning i en videobandspelare. Detta är bekvämt fram till det tillfälle när man enbart vill dela med sig av enstaka klipp, samt redigera och skapa ny film av valda sekvenser. För vissa videoband kan vi dela upp filmen så varje sekvens (när filmaren tryckte på inspelningsknappen) blir en egen film. Du får då:
(i) hela filmen sammanfogad i en film, samt
(ii) filmen uppdelad i alla sekvenser.
Det kan bli många korta filmklipp beroende på hur länge filmaren lät kameran gå innan den stängdes av. Du sparar tid för att lokalisera och klippa ut olika sekvenser. Bara att välja, samt vid behov justera och sammanfoga de klipp du önskar.

Priset är 100:-/film när det sker tillsammans med digitalisering av videobanden och 150:- per film om det sker vid senare tillfälle. Om filmerna har digitaliserats av annan aktör kan vi behöva göra om överföringen, beroende på vilken information som finns lagrad i filmena. Vi kan göra ett kostnadsfritt försök och bekräftar om det går att dela upp filmen.

Känns det rörigt? Mycket att välja mellan? Ingen fara, välj standardpaketet som ger dig ett bra erbjudande. När vi har sett hur dina videoband ser ut, lämnar vi en detaljerad offert med pristaket specificerat. Där kan vi även ta hänsyn till pristaken för kortare band. Offerten blir din trygghet för att vi räknar rätt.

Betalning

Du betalar först när digitaliseringen är utförd, med undantag för smalfilm där du betalar för eventuellt lagringsmedia (USB Hårddisk) vid beställningen. Betalningen sker via Swish eller Bankgiro mot specificerad kontantfaktura innan eller i samband med överlämningen, senast en vecka efter meddelande om att arbetet är klart. RESTORED Scandinavia AB är registrerade för F-Skatt och Moms.

Vad vi inte digitaliserar

Vi digitaliserar inte köpta videoband eller inspelningar där det är uppenbart att en tredje part kan ha upphovsrätt. Som ägare av en köpt film kan du ha rätt att äga en digital kopia om du kan uppvisa originalet. En sådan kopia behöver du framställa själv, vi och alla andra företag är förhindrade att göra det enligt svensk rättsordning.

Vi hanterar inte film, bilder eller annat media med innehåll som är förbjudet enligt lag, exempelvis barnpornografi och annan grovt brottslig verksamhet. Om vi upptäcker sådant innehåll sker anmälan till polisen.