Publicerad den

Smart unik hantering av dina digitala bilder och filmer

RESTORED Scandinavia AB lanserar nu en ny unik tjänst som ger dig ett smartare sätt att strukturera mängder av bilder och film som har fotograferats och filmats med en eller många digitala kameror, dubletter m.m. Du får alla bilder och filmer omdöpta med det datum och klockslag när de togs, följt av det tidigare namnet. Datumet och klockslaget hämtas ur den information som kameran sparat tillsammans med bilderna och filmerna. Bilderna blir lätta att sortera i kronologisk ordning oavsett vilken digitalkamera som har använts. Alla dubletter med samma namn raderas med säkerhet.

När digitala kameror och mobilkameror sparar bilder och film används varje tillverkares standardiserade sätt att döpa filerna. Det kan t.ex. vara ”IMG_0001.JPG” för den första bilden från en iPhone. En system- eller kompaktkamera från Sony kan döpa bilden till DSC0001.JPG. Nikon kan döpa bilden till DSC_0001.JPG.

Om vi fortsätter med exemplet från Nikon så döps nästa bild till ”DSC_0002.JPG”, osv. När man har fotograferat 9999 bilder börjar det om igen med ”DSC_0001.JPG”. Har man två eller fler Nikon-kameror i familjen, kommer alla att skapa varsin ”DSC_0001.JPG” osv. Problemet med detta visar sig om du vill lägga många bilder i samma mapp. Det kan t.ex. vara att samla alla bilder daterade under ett år tillsammans. Du kommer då att få meddelanden som säger ”Filen finns redan, vill du skriva över den?”. Svarar du ”Ja”, skriver du över en bild med en annan som kan komma från en annan kamera eller från samma kamera 10 0000 bilder senare och riskerar på så vis att förlora värdefulla bilder.

Hur kan det se ut idag? De flesta har bilder sorterade i mappar eller huller om buller. Det kan finnas kopior och kopior av kopior genom att man har tagit backuper, bytt datorer m.m. Bilder kan finnas på USB-hårddiskar, hårddiskar i nya och demonterade från gamla datorer, USB-stickor, CD-/DVD-skivor, minneskort, mobiltelefoner, molntjänster, disketter, m.m. Sorteringen och av bilder och film kan vara enormt tids- och resurskrävande. Det är här vi har hittat en lösning som kan hjälpa dig rensa upp i träsket och få en bra översikt över dina bilder och filmer, sorterade efter datum och tid oavsett vilken kamera som har använts. Det spelar ingen roll om familjen har en eller fler kameror av samma fabrikat. Alla bilder och filmer kommer att hamna i kronologisk ordning utan att skriva över varandra. Du kan alltså samla hela familjens foton från en julafton eller semesterresa i samma mapp.

Många olika kameror från samma tillfälle? Inga problem, du får bilderna kronologiskt sorterade i samma mapp!

 

Vad vi gör är att läsa ut datumet och tiden då varje bild och film togs enligt kamerornas tidsinställning. Bilder kan innehålla mer än en uppgift om datum och tid så vi försöker välja de uppgifter som är mest logiska. Alla bilder och filmer döps om där de får inledande datum och klockslag som blir unika för varje bild. Julklappen som var en ny Nikon-kamera julafton 2008 och första bilden som togs när familjen satt samlad och Kalle Anka började på TV:n hette ”DSC_0001.JPG”. Med dess inbyggda information döper vi den till ”2008-12-24 15.01.28_DSC_0001.JPG”.
Nästa bild från en annan Nikon-kamera fem minuter senare kommer kanske att heta ”2008-12-24 15.06.10_DSC_4837.JPG”, samtidigt som någon samma sekund använde en Sony-kamera där bilden heter ”2008-12-24 15.06.27_DSC2875.JPG”.
En fjärde bild kan tidigare ha döpts om till ”Farfar härmar tjuren Ferdinand.JPG”. Den kan komma att heta ”2008-12-24 15.32.19_Farfar härmar tjuren Ferdinand.JPG”.
Säg att ännu en ny Nikon-kamera letade sig fram ur julklappshögen och den första bilden ”DSC_0001.JPG” togs kl. 17:02. Den kommer att döpas om och kanske heta ”2008-12-24 17.02.58_DSC_0001.JPG”. Utan att ändra namnet skulle inte två ”DSC_0001.JPG” kunna samexistera i samma mapp och frågan om att ”skriva över” kommer upp.

Med vår tjänst kan du få total kontroll över dina bilder och filmer.  Vi gör allt arbete från en kopia av bilderna och filmerna. Det innebär att de ursprungliga finns kvar tills du beslutar att de kan tas bort om det skulle uppstå frågetecken. Om det visar sig att en kameras datum har varit helt fel inställt, t.ex. 1970-01-01 istället för 2008-12-24 kan vi hantera det och döpa om sådana filer med datum som vi får av dig.

Tjänsten utförs på löpande räkning och kan genomföras i hemmet med rutavdrag. Se vår sida om priser för IT Support.

Publicerad den Lämna en kommentar

Hur hanterar vi digitalt överförd smalfilm, video, bilder, ljudband m.m.?

Hur hanterar vi digitalt överförd smalfilm, video, bilder, ljudband m.m.?

Allmänt

När du överför analoga filmer, videoband, diabilder, fotografier, ljudband, m.m. till digitala format uppstår ofta frågor om vad man ska göra med resultatet från överföringen. Det finns fyra områden man bör betänka:

 • Lagring – spara det digitala resultatet på säkert sätt.
 • Titta på resultatet i dator, TV eller videoprojektor, kanske på sätt som allt fler vänjer sig vid såsom mobiltelefoner, iPads eller andra surfplattor, o.dyl.
 • Dela resultatet med andra, t.ex familj, vänner, bekanta, släktingar, kollegor, kunder, etc.
 • Redigera resultatet, t.ex. klippa ihop egna filmer eller bildspel, förse dessa med musik och/eller texter, skapa fotoböcker, m.m.

Beroende på hur mycket erfarenhet du (eller någon hjälpsam person i din omgivning) har behöver tröskeln inte vara hög för att hantera dessa områden. Vi kan tipsa dig om vad du bör göra och hur du kommer igång. Om du vill kan vi även hjälpa till som ett uppdrag.

 

Vår rekommendation

För hantering av film, bilder, musik och annan data rekommenderar vi följande:

 1. (Lagring) Minst en uppsättning arkivbeständiga DVD (eller BluRay)-skivor för arkivbeständig lagring i bankfack eller annan säker plats där skivorna är säkra vid inbrott, brand, eller annan skada. Dessa skivor bör enbart användas för att säkra innehållet för framtiden. Man får bestämma om skivorna ska vara direkt spelbara eller om de ska användas för lagring av data som kan kopieras till dator för redigering etc. I det sistnämnda fallet kan det gå åt fler skivor. Om du vill sprida materialet till olika personer som var och en ska spara det för framtiden rekommenderar vi fler uppsättningar arkivbeständiga skivor, och
 2. (Redigera) Att all data sparas i full upplösning (t.ex. HD) till en mekanisk USB-hårddisk (ej USB-sticka) för betraktning, redigering och annan hantering i dator, mediaspelare, etc. Till oss kan du lämna en egen USB-hårddisk utan att det kostar extra att använda den. Alternativt köper du en ny disk direkt från labbet. Kopiera innehållet till den dator du ska arbeta med och ha inte USB-hårddisken ansluten i onödan. Uppdatera hårddisken med en ny kopia från datorn om filmer, etc. har redigerats, och
 3. (Titta och Dela) Att filmer m.m. lagras i s.k. ”Molntjänster” som finns på Internet. Exempel på en molntjänster som är gratis och kan delas med andra för att titta på film är YouTube. Du laddar upp filmerna till YouTube från din hårddisk och bestämmer nivån av sekretess för att sedan kunna titta på filmen i allt från mobiltelefoner och iPads, till datorer, TV-apparater och videoprojektorer.
  Exempel på andra molntjänster är Flickr för bilder och Dropbox för lagring av allt möjligt. Tänk på att tjänster som kräver åtgärder av användaren, t.ex. betalning av avgifter, kan upphöra att fungera den dag man själv ”lägger näsan i vädret” eller slutar betala av annan anledning. Det bör alltid finnas någon som känner till och kan logga in på molntjänsterna och se till att de fungerar. Dokumentera därför ID och lösenord för de tjänster du använder och uppdatera detta om du någon gång byter lösenorden. En bra idé kan vara att förvara ID och lösenord tillsammans med DVD-skivorna i bankfacket e.dyl.

 

Redan överfört?

Om du redan har fört över filmer, bilder, musik/ljudband och annan data till CD eller DVD eller hårddiskar, rekommenderar vi att ni överför dessa till nya arkivbeständiga DVD-skivor och även överväger att genomföra punkterna 2 och 3 ovan.
Jag ska försöka kasta lite ljus på frågan om lagring. Det är inte helt enkelt utan att bli för teknisk men jag gör ett försök. I det avseendet har jag valt att generalisera och utelämna alltför ingående detaljer.

 

Minst två kopior!

Oavsett vilken typ av lagring man använder rekommenderar vi att man alltid har minst två kopior av sina värdefulla filmer, bilder, musik och dokument m.m. (nedan även kallad ”data”). Lagringen bör även finnas geografiskt åtskild i händelse av brand, inbrott, översvämning, åsknedslag, etc. Man bör även överväga lagring på olika media och med tiden föra över data till nya media då olika lagringsformer åldras olika snabbt.

 

Om livslängd

Livslängden på traditionella CD/DVD-skivor har sagts vara oförutsägbar och mellan 3-30 år då skivorna förstörs (oxiderar) inifrån.

Hårddiskar kan vara mekaniska (”HDD”) med rörliga delar och helt elektroniska (”SSD”), vilket påminner om tekniken i ”USB-stickor”. Det finns även blandningar däremellan, s.k. ”Hybriddiskar”. En allmän uppfattning om hårddiskar är att man kan vänta sig att fel uppstår inom 3 – 4.5 år, men det kan även gå betydligt snabbare än så. Enligt en studie som utförs av Carnegie Mellon University för både HDD-skivor för konsumenter och företagsklasser, är deras genomsnittliga felfrekvens 6 år och livslängden är 9-11 år. Ledande SSD-enheter anses vara mer tillförlitliga än HDD men risken för en plötslig, katastrofal dataförlust kan vara högre för SSD. Små bärbara hårddiskar och USB-stickor kan även olyckligt följa med i en ficka, hamna i tvättmaskinen och blir då ofta helt obrukbara.

Uppsala Bildteknik som är Sveriges marknadsledande labb för överföring av smalfilm till digitala medier avråder från användande av ”USB-stickor” då erfarenheter är att de från en dag till annan kan tappa innehållet och be om att formateras. Ibas, Nordens ledande specialister inom Dataräddning, har skrivit om livslängdsproblemen på sin hemsida och berättar att de har kunnat få igång mekaniska hårddiskar som har fastnat efter att ha legat oanvända i 30 år.

Det paradoxala är att just DVD-skivor kan vara det media som behåller data längst. Det finns DVD och CD-skivor med 24k guld som motverkar oxidation och livslängden sägs av tillverkaren vara i 100 år. De DVD-skivor som erbjuds via oss på RE*STORED och vår leverantör Uppsala Bildteknik har sådan arkivbeständighet. Det som avgör den slutliga praktiska livslängden är naturligtvis även hur länge DVD-spelare finns tillgängliga så att man kan spela DVD-skivor och flytta data vidare till nya arkivbeständiga uppspelningsbara media i framtiden.

 

Mer om lagringsmedia

DVD

Filmer kan överföras till DVD på två olika sätt.

 1. Som uppspelningsbar DVD som man kan förse med menyer etc. Filmen (eller menyer) startar automatiskt när DVD:n sätts in i en DVD-spelare. Filmerna kan inte kopieras från DVD-skivan utan en speciell process och kvaliteten anpassas automatiskt till den internationella standarden för DVD-formatet (vilket för vissa köpta DVD-filmer av kommersiella skäl kan vara, eller har varit begränsat till att enbart fungera inom valda globala regioner. Idag är många DVD-spelare ”regionsfria” och då finns inte det problemet). DVD-formatet kan medge upp till 90 min. spelbar film och det blir ingen försämring.
 2. Som flyttbart lagrings- och backupmedia för filmer (och annan data som dokument, bilder, musik, m.m.). Filmen startar då inte automatiskt när DVD-skivan sätts in i DVD-spelaren. Istället visas ofta innehållet på skivan som en lista där man kan välja vilken film, bild eller låt man vill öppna. För att DVD-spelaren ska klara att spela upp det man väljer måste film, bilder och musik vara sparade i ett format som DVD-spelaren känner igen och kan visa, vilket ibland kräver en ansluten dator. Fördelen med sådan lagring är att man kan spara en film i högre upplösning och/eller annat format än vad DVD-standarden medger och DVD-skivan blir ett billigt flyttbart transportmedium. Nackdelen är att filerna inte kan raderas och skivan återanvändas och att lagringskapaciteten är begränsad till 4.7 GB för vanliga standard-DVD och 8.5 GB för skivor av typen ”Dual Layer” som inte kan läsas av DVD-spelare med några år på nacken.

 

USB-minnen

USB-stickor och USB-anslutna hårddiskar får man precis som med datorers inbyggda hårddiskar förbereda för användande med PC eller MAC, som traditionellt använder olika system för att lagra data.
Kvaliteten för hårddiskar och minnen varierar och många avråder ifrån användande av USB-stickor till annat än ren transport av data. Se mer info under avsnittet ”Om livslängd” ovan.

 

Molnet

Internetbaserade ”Molntjänster” är en bra möjlighet för att dela filmer, bilder, musik och dokument mellan både PC och MAC. Exempel på sådana tjänster är:
Dropbox (2 GB utan kostnad, 1000 GB 90:-/mån,
iCloud 5 GB utan kostnad, 50 GB 9:-/mån, 200 GB 29:-/mån, 1000 GB 89:-/mån. och
Google Drive (15 GB utan kostnad, 100 GB 19:-/mån och 1000 GB 99:-/mån.).
Funktionerna hos dessa tjänster varierar och ändras ibland med tiden. Dropbox är den tjänst som har varit bäst för att dela mappar och data med andra personer. Dropbox har även möjligheter att återställa raderad eller modifierad data, t.ex. till tidigare versioner av ett sparat dokument.

Även YouTube är en molntjänst för att titta på och dela filmer med de man själv väljer. YouTube erbjuder även vissa möjligheter att redigera, sätta in texter, lägga på musik, etc. Det är dessutom gratis!

Blev det mycket eller rörigt? Vi diskuterar gärna en personlig lösning med dig som du kan känna dig bekväm med.

Kontakta oss på info@restored.se eller 0700-928052.

Publicerad den Lämna en kommentar

Succé med Sveriges bästa överföring av smalfilm och av videoband. Nu även diabilder!

Vi har tidigare skrivit om att vi i egenskap av ombud för Uppsala Bildteknik kan erbjuda Sveriges bästa överföring av smalfilm och även professionell överföring av så gott som alla format av videoband. Bäst i Test av tidningen Ljud & Bild och filmbolag/museum som kunder borgar för högsta kvalitet!

Ta gärna en titt på Uppsala Bildtekniks hemsida där det finns exempel och svar på många frågor. Efter snart 1.5 år har vi på RE*STORED många nöjda kunder och vi fortsätter själva med personlig transport av filmerna mellan Lindome och Uppsala för att säkra hela kedjan i hanteringen av dina oersättliga filmer.

Har du förresten redan överfört dina filmer digitalt och har dom lagrade på standard DVD-skivor? Observera att livslängden på vanliga DVD-skivor sägs vara mellan 3 och 30 år. Det kan med andra ord vara klokt att säkerhetskopiera dom och även föra över filmerna från DVD till hårddisk. Det kan vi hjälpa till med!

Läs mer om överföring av diabilder på vår produktsida