Publicerad den

De försvunna diabilderna

Foto: Mia Sandblom, Kungsbackaposten

Ibland hittar vi kassett- eller rullbandspelare, videokameror eller videobandspelare med inspelade band, där bandet har glömts kvar, inte har kunnat tas ur apparaten eller att den som lämnat apparaten till försäljning inte har vetat vad det är. År 2021 hittade vi hos Erikshjälpen i Kungsbacka, tio magasin för diabilder som inte var tomma. Alla 800 bilder fanns kvar. Med hjälp av sociala media och Kungsbackaposten, försökte vi lokalisera ägarna till bilderna. Det var upptakten till en intressant och rolig utredning som bl.a. innebar kontakt med Riksarkivet för att identifiera registreringsskyltarna till en gammal bil och begäran om hjälp från ett antal pastorat hos Svenska Kyrkan för att identifiera en dopfunt…

Några av bilderna publicerades i lokala Facebook-grupper och gav några tips. Det var först när Kungsbackaposten intresserade sig för händelsen som det fick spridning och vi kontaktades av en person som kände igen bilderna som familjens. Det var även han som döptes på en av de publicerade bilderna. Han kunde dock inte förstå hur de diabilder mamman ett 10-tal år tidigare kastat i en container på återvinningscentralen i Mölndal, kunde hamna hos Erikshjälpen i Kungsbacka. Emellertid visade det sig att bilderna ägdes av en annan släktgren. Under 1970-talet hade familjerna – vars fotograferande föräldrar var kusiner – för vana att tillbringa sina semestrar tillsammans. Detta ledde till att de ibland fotograferade samma motiv. Roligt var även resultatet från identifieringen av den speciella dopfunten i trä på en av bilderna. Svar kom oväntat från Jönköpings Pastorat, att dopfunten tillhörde en kyrka i Jönköpingstrakten. Oväntat så tillvida att den döpte som nu är vuxen, hävdat att han döptes i Limhamn utanför Malmö.

Det är kul att kunna hjälpa till att återbörda förlorade bilder till sina ägare. Deras plan är nu att välja ut de bilder som ska sparas och digitalisera dem.

Läs artiklarna i Kungsbackaposten:

https://www.molndalsposten.se/nyheter/vilka-ar-personerna-i-det-mystiska-fotoalbumet.a6e2b23a-4fa4-4fd8-bc7f-5163b043b994

https://www.molndalsposten.se/nyheter/fotografimysteriets-losning-det-ar-bilder-pa-oss.d0a5a3a1-045d-4569-a850-7ddbe2958eff