RESTORED i Skårby / Anneberg – Kungsbacka

Lokalen i Anneberg är under renovering och kommer efter färdigställandet att ha fasta öppettider för besök.
Du får givetvis hjälp med dina filmer under tiden. Det går utmärkt att kontakta oss via e-post eller telefon och vi kan stämma träff för att ge ett förslag!

Butiken är belägen i Skårby efter gamla riksvägen mellan Kungsbacka och Anneberg, med adress Göteborgsvägen 473.
På platsen fanns en av Shells bensinstationer som levererade drivmedel mellan åren 1955-1982. Shell drev även en bensinstation på andra sidan vägen. Dessa stationer lades ner när E6 stod färdig och ersattes av Shell-mackarna i Sandsjöbacka.

Fastigheten är kameraövervakad. Läs mer här om du vill veta mer om det.