Magasin till Kodak Carousel OBS! Begagnat

Magasin till Kodak Carousel.

CAT 70 1266
Art No 63 221

Bra skick på magasinen! Bilden i annonsen är från ett av flera magasin, varför det som skickas kan ha mindre skillnader på förpackningen/kartongen. Det kan t.ex. finnas skador eller skriven text på magasinens förpackningar. Magasinet är alltid fritt från skador. 

Annonsen avser ett magasin och du kan välja hur många du vill köpa i nästa steg om fler finns i lager. Samfrakt vid köp av fler artiklar, för lägsta fraktpris.

Nyhetsbrev från RE*STORED – April 2020

Vårstäda för framtiden!

Det är nu då många har börjat vårstäda som gamla videoband, smalfilmer, diabilder, ljudband m.m. kommer fram ur förråden. Tankarna väcks för vad man dels kan göra med gamla minnen när projektorer, kassett- och videobandspelare, samt CD-/DVD-spelare inte längre finns kvar eller har gått sönder, dels hur filmerna skulle kunna delas med familj, släktingar och vänner. Det är bra och viktiga frågor då filmerna och banden har begränsad livslängd och inte åldras lika fördelaktigt som oss människor.

Digitala bilder kan även fångas ur digitaliserad film och användas för att skriva ut på papper, skicka som digitala bilder, lägga upp i sociala media, släktträd etc. Se några exempel från smalfilm och video nedan. Det är bilder som ingen tidigare har sett då de aldrig har funnits tillgängliga som bilder!

De gångna månadernas händelser p.g.a. Corona/Covid-19 har medfört att vi tillbringar mer tid hemma och i många fall undviker träffa familj, släkt och vänner med hänsyn till alla som befinner sig i uttalade riskgrupper. Jag har i år märkt ökad förfrågan på överföring av videoband m.m. vilket annars brukar ske under hösten med sikte på julhelgen. Några har berättat att de har väntat länge men nu tycker att det finns tid att ta tag i de gamla videobanden som kan höja kvaliteten på kvällarna när TV-programmen och sällskapsspelen inte räcker till. 

Det finns fortfarande möjligheter att få videoband, filmer, ljudband och diabilder överförda innan sommaren och semestern. Skicka ett mejl till mig sven@restored.se med dina kontaktuppgifter och gärna några rader om vad du kan vilja digitalisera så hör jag av mig inom kort för en inledande diskussion. 

Om du redan har digitaliserat dina filmer…

Om du tillhör de som redan har digitaliserat dina gamla filmer, band och bilder kan det vara dags igen. Fastna inte i tanken att materialet är överfört till DVD, det kan ge dig en tråkig överraskning!

Spara om på nya media

Det är ofta inte själva digitaliseringen som behöver göras om, utan en översyn på vilka digitala format som använts och främst beroende på vad den digitala lagringen sker på. Allt material, oavsett om det är fotografier på fotopapper eller data på hårddiskar, slits med tiden och kan bli oanvändbara både på grund av slitage och att aktuellt format inte längre stöds. Långtidslagring på optiska skivformat som cd och dvd är exempelvis absolut inte att rekommendera (om du inte har valt arkivbeständiga skivor) eftersom deras generella livslängd är kort och det kan bero på kvaliteten i bränningsprocessen, hur skivorna förvaras och om du t.ex. har använt en vanlig permanent spritpenna att skriva något på skivan. Brända CD- eller DVD-skivor kan ha en livslängd på allt från veckor till månader och år. Ett vanligt mått är 3 – 30 år och de tappar information med tiden, något som leder till att skivan kan vara oläslig när du plockar fram den för att använda innehållet.
Detsamma gäller för skivbaserade lagringsformat som hårddiskar, eller flash-baserade lagringsformat som SD-kort som är så pass nya att det är svårt att uttala sig om deras egentliga livslängd. Hårddiskar och flash-baserade format håller förvisso längre än vad brända CD/DVD-skivor gör men är ändå känsliga för slitage och ändringar i hårdvarustöd.

Nya möjligheter och högre kvalitet

Det kanske även är önskvärt att kunna redigera filmer som ligger på en spelbar CD/DVD-skiva och klippa ner till kortare filmer eller sätta samman material från olika filmer till en film. Det är något som kan underlättas genom att överföra DVD-filmerna till en hårddisk. Om överföring av smalfilm har skett till CD/DVD kan ny överföring från originalfilmerna ge avsevärt mycket högre kvalitet. Om överföring av VHS-band har blivit ”fladdrig” och instabil kan det finnas möjlighet att överföra igen med bättre resultat via professionell utrustning. 

Hur ska jag lagra mina videoband, kassett- och rullband, diabilder, negativ, smalfilm etc?

Generellt sett kan man säga att det är bra att förvara videoband inomhus i rumstemperatur som är perfekt och torr och att det är mörkt, exempelvis i ett stängt skåp. Håll banden borta från direkt solljus och alla typer av värme som överstiger rumstemperatur. Undvik fuktiga platser och fuktig miljö, vinds- och utomhusförråd. De bör även stå upp, inte ligga ner vid långtidslagring.

Videobanden är mycket känsliga för magnetism i sin omgivning. Det kan vara magneterna i en högtalare, en stavficklampa, kylskåpsmagneter, m.m. som kommer i direkt eller nära kontakt med bandet för att det ska påverkas. Att lägga mobilen med ett mobilfodral på ett band kan skada bandet då fodralen ofta är försedda med magneter. Magnetismen kan skada dina band eller till och med radera dem i vissa fall. 

Riksarkivet om lagring av magnetband (VHS, Video8, MiniDV, Betamax, rull- och kassettband, etc):

Magnetband för ljud- och videoupptagningar tappar kontinuerligt sin ljudkvalitet och slits dessutom när man spelar upp dem på en bandspelare. Paradoxalt nog är det nödvändigt, om man önskar långtidslagra analogt elektroniskt lagrad information, att göra detta digitalt. Genom att överföra informationen till ett digitalt medium kan man ”frysa” ljud- och/eller bildkvaliteten vid överföringstillfället. Detta kan vara speciellt angeläget när det gäller VHS-band, som dels initialt har en låg bildkvalitet och dels en tendens till att få försämrad bildkvalitet inom några få år. Man ska dock vara medveten om att man binder upp sig för aktiva bevarandeinsatser som reglerad kopiering, uppdatering av applikationsprogramvaran och migrering vid teknikskiften.

Analoga magnetband ska lagras mörkt, eftersom de påverkas negativt av UV-ljus. Lagringslokalen ska ha ren luft, svalt och torrt, ISO standard 18923 och 18933 uppger en temperatur mellan 18°C och 25°C och en relativ luftfuktighet (RF eller RH) mellan 15% och 50%. Det rekommenderas dock maximalt 23°C och det uppges att ju svalare och torrare (inom uppgivet område) det är desto bättre, dock inte under 8°C. För att kunna spela av originalband måste man ha maskinell utrustning. Denna måste servas regelbundet för att kunna spela av banden optimalt, både vad gäller ljudkvalitet och mekaniskt slitage. Källa: Riksarkivet. 

Riksarkivet om lagring av fotografiska material (smalfilm, negativ, diabilder, fotografier etc)

Fotografiska material är generellt mer känsliga än de flesta andra medier för yttre påverkan av den miljö de befinner sig i. Emballage, förvaringsmöbler och klimatförhållanden har stor betydelse för ett fotografiskt objekts överlevnad. Speciellt negativ, diabilder eller påsiktsbilder i färg är känsliga p.g.a. de organiska färgämnen, som bildinformation består av, ej är åldringsstabila.

Utskrifter med färgtransfer- eller bläckstråleskrivare av digitala bildfiler har generellt ännu sämre beständighet än traditionella färgbilder. Färgtransferbilder är dessutom känsliga för värme från solljus, en lampa eller värmestrålning från ett element.

Generellt kan man säga att man ska bevara fotografiskt material minst under 20°C och gärna så svalt som möjligt, och i en relativ luftfuktighet (RF eller RH) mellan 30% och 40%.

Källa: Riksarkivet.

Hur ska jag lagra mina digitala filmer, bilder och ljud?

Vi har under många år använt Western Digitals USB-hårddiskar i serien ”My Passport”. Det är en av få som erbjuder tre års fabriksgaranti till ett pris i budgetklassen. En (1) TB räcker till c:a 50h film och kostar i skrivande stund c:a 890:- hos Kjell & Co. Det är den hårddisk vi har levererat flest av och hittills inte haft några hårdvaruproblem. Detta är i sig ingen garanti för att just din nya hårddisk inte ska gå sönder efter sin första vecka. Ta alltid och utan dröjsmål, minst en backup på andra medier som helst förvaras någon annanstans geografiskt i händelse av brand, inbrott etc. Använd molnlagringstjänster som YouTube för kompletterande backup och distribution av film! 

Den metod Riksarkivet använder för att lagra material långsiktigt, och den enda riktiga lösningen för dig som privatperson är att kontinuerligt överföra materialet till nya medier. 

Kvaliteten på överföringen

De flesta filmer och band som har överförts här har varit i så bra skick att kunderna har blivit nöjda med det överförda resultatet (se våra vitsord på restored.se). Viktigt att tänka på är att dagens filmer med upplösning i megapixel från moderna digitalkameror och kamerorna i våra mobiltelefoner ligger långt över upplösningen hos exempelvis videoband av typen VHS, Video8, Betamax m.fl. 

Smalfilm och annan analog film med negativ eller positiv (Dia-bilder) har däremot avsevärt mycket högre upplösning än video och DVD, samt ett högre omfång av såväl dynamik som kontrast. Att överföra smalfilm till VHS och DVD-video medför alltså en försämring av bildkvaliteten. Finns de gamla smalfilmerna kvar kan vi sannolikt erbjuda högre kvalitet på överföringen. Vi samarbetar med Uppsala Bildteknik som anses vara Sveriges bästa smalfilmslabb. De tvättar filmerna rena från smuts, beläggningar och damm, scannar varje filmruta som en egen bild och finjusterar färgerna manuellt för naturlig färgåtergivning. Labbet kan även på naturlig väg (ej digitala filter) ta bort eller reducera de svarta streck som ofta dansar förbi när man tittar på gammal smalfilm.  

Att låta en professionell filmscanner scanna varje filmruta som en egen bild ger ett mycket bättre resultat än att använda en filmprojektor och filma av filmduken eller en spegeltillsats med digital filmkamera eller mobiltelefonens kamera. Att scanna filmrutorna i HD-upplösning ger bättre skärpa, detaljåtergivning, kontrast och dynamik.  

Ett flertal har redan försökt föra över video själva med konverteringssatser från t.ex. Kjell & Co och upptäckt att det tar lång tid, samtidigt som bilden ofta inte blir bra eller fladdrar. Det sistnämnda kan bero på att videobandspelaren inte är rengjord ordentligt och/eller avvikelser i bandtransporten som kan justeras med professionell utrustning. Vissa videoband fungerar nästan bara i den videokamera eller videobandare där inspelningen har skett. Ett sådant exempel är när inspelning har skett med LongPlay (LP) som kan ge ökad speltid på banden. 

Många försöker föra över smalfilm genom att använda en gammal filmprojektor och filma av duken (eller ett lakan) med mobilkameran. Det ger förvisso en film men den är ofta flimrig och oskarp. …om nu lampan är hel i projektorn och den inte tuggar i sig filmen… 

Det är ofta skillnad på resultatet vid filmöverföring som sker professionellt och i hemmet. Tyvärr ”lägger göken ägg” även i den här branschen och ett flertal kunder och besökare har genom åren berättat om hur fel det kan bli när man väljer att lämna filmerna till de som först efteråt visar sig vara oseriösa eller inte kan hantverket. Du kan läsa vitsord från kunder på restored.se. Min rekommendation är att alltid välja någon som har goda referenser. 

Vad kostar det att digitalisera film?

Priset varierar mellan olika typer av film, band och bilder. Det kostar inget att få en prisuppgift och du är aldrig bunden innan du har samtyckt och givit klartecken till arbetet.

Video
Kanske har vi den bästa prismodellen för överföring av videoband. Den är särskilt gynnsam när du har kameraband med upp till en timmes speltid. Vi tar 128:-/halvtimme överförd videofilm och då lägger vi ihop tiden från alla överförda band innan uppdelningen i halvtimmar sker. Det innebär att tre band med 5, 10 och 15 min blir en halvtimme tillsammans, alltså 128:-.
Som säkerhet finns ett pristak där priset för den överförda mängden jämförs med ett kalkylerat pris på 299:- per videoband. Du betalar det lägsta priset av dessa två beräkningar. Tio videoband kostar alltså 2990:- och om det är i genomsnitt 30 min på varje band blir priset för tio halvtimmar 1280:-. Det är vår erfarenhet att många kameraband inte är fulla då band ofta byttes innan något nytt skulle filmas för att slippa avbrott vid olika filmtillfällen. Detta gör att du alltid har ett maxpris när du lämnar in videofilmer och beroende på hur mycket som är inspelat kan priset sjunka. 

Smalfilm
Priserna för överföring av smalfilm hittar du på www.uppsalabildteknik.se. Det är samma priser om du lämnar smalfilm hos oss. Fördelen med att nyttja oss är att du får lokal rådgivning i Göteborgsregionen, en beräknad prisuppgift där jag inventerar vad du har för filmer och längder, samt säker personlig transport till labbet i Uppsala. Priset vi lämnar är ett överslag efter att ha inventerat dina filmrullar och det justeras efter labbets antal rapporterade överförda minuter.

Jag lägger på 149:- per resa (lämna och hämta = 298:-) för att transportera filmerna personligen till och från Uppsala. Detta sker omkring en gång/månad beroende på antal kunder som har lämnat in film. Transporten är en självkostnadsservice och obligatorisk för att vi ska hantera filmen då vi inte kan ta ansvar för om filmerna försvinner hos PostNord, DHL, DBSchenker eller andra. Det är för din trygghet och vi åker tåg t.o.r. Kungsbacka – Uppsala över dagen. Om du vill åka till Uppsala själv eller ta risken med postpaket kontaktar du Uppsala Bildteknik själv via deras hemsida www.uppsalabildteknik.se

Övriga områden

Jag kan erbjuda tjänster inom följande områden. Skicka ett mejl till mig sven@restored.se med dina kontaktuppgifter och gärna några rader om vad du är intresserad av så hör jag av mig inom kort för en inledande diskussion. :

Datorservice

Datorservice, installation, reparationer

Jag har möjligheter att se över, säkerhetskopiera, uppgradera, rensa och ominstallera datorer.

Backup, säkerhets-kopiering

Säkerhetskopiering av information på hårddiskar i och utanför datorer. Du kanske har gamla datorer och/eller hårddiskar med innehåll (bilder, film, dokument etc.) som behöver säkras. 

Säkerhet

Säker dator

Har din dator fått virus eller andra depraverande otyg som gör den obrukbar, opålitlig eller långsam? Vi kan hjälpa dig med en analys, avlägsna och åtgärda kända risker och hot. Det går aldrig att vara skyddad till 100% med en dator som har tillgång till Internet då nya hot uppträder konstant men det kan vara avgörande att ha ett bra grundskydd.

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster som utredningar, Business Case, upprättande och granskning av kommersiella avtal, upphandling, förhandling m.m.

Arbetar du vid ett företag som behöver ta fram bra standardavtal eller granska avtal innan de ingås. Jag har ett 30-tal års yrkesmässig erfarenhet, varav tio år inom affärsjuridik och kan ge synpunkter eller förslag som kan vara avgörande för utgången av ett avtal eller ett projekt. Formellt sett är jag marknadsekonom med inriktning på affärsutveckling, projektledning och affärsinnovation. Jag har bl.a. arbetat inom verkstad, produktionsindustri, IT, tjänsteföretag, m.fl. i såväl privat som offentlig regi.

Skicka ett mejl till mig sven@restored.se med dina kontaktuppgifter vad du är intresserad av så hör jag av mig inom kort för en inledande diskussion. 

Nyhetsbrev från RE*STORED – November 2017

Julklappar

Det drar sig mot jul och många funderar över vad som är ”årets julklapp” eller åtminstone ”bra julklappar”. Vad kännetecknar en bra julklapp? Ångrar nästan frågan, det finns nog inget enkelt svar… men den bör nog innebära glädje för både mottagaren och givaren och kanske återspegla något som är personligt och kännetecknande för givaren (mammas mjuka paket, farfars näverslöjd, barnens teckningar m.m.) eller vara helt oförutsägbar och överraskande. Många har tröttnat på julen och presenter, en del ger kort som berättar att pengar har skänkts till välgörenhet, m.m. Från RE*STOREDs sida vill vi uppmuntra till att ta fram den äkta glädje som kan komma från tittande på gamla filmer och bilder och att lyssna på gamla ljudband. Det kan vara oväntat, personligt och fantastiskt roligt att titta tillbaka på barndomen, föräldrar, far- och morföräldrar och gammelfaster som unga, platser där man har bott, minnesvärda resor m.m. Kanske finns även äldre generationer kvar i livet och kan bidra med information som kan dokumenteras om vad och vilka som finns med på gamla filmer så att det kan följa med till kommande generationer. Överföringen bör ske på ett sätt så att alla berörda kan se resultatet när de vill och på de sätt de känner sig bekväma med, t.ex. på en TV, i dator, iPad, mobiltelefon, fotoböcker m.m. och som kan föras vidare i framtiden.

Vi som arbetar med överföring av gamla filmer, bilder och ljudband har bråda dagar så här års. Igår reste vi till Uppsala och hämtade överförd smalfilm till kunder som ser fram emot att kunna se sina gamla minnen igen. Samtidigt lämnade vi filmer som kommer att vara klara den 30 november när nästa planerade resa sker. Får vi in extra mycket film de kommande två veckorna kan det bli en extra resa. Om du har gammal smalfilm liggande i någon låda och känner du att det skulle vara rätt tillfälle att rädda den till ett modernt digitalt format och kanske överraska familj, släkt vänner och dig själv (!) så finns det fortfarande en möjlighet att det hinns med innan julhelgen. Detsamma gäller videoband, diabilder och ljudband. Kapaciteten är begränsad men det kan fortfarande finnas möjligheter att få glädjas åt filmerna i jul. Desto snabbare du hör av dig desto större är chansen att det hinns med. Många känner en stor glädje och befrielse när filmerna är klara. Det har ofta varit ett ”dåligt samvete” inblandat och många ångrar att de inte har fört över filmerna tidigare. Vi träffar många som har kastat alla gamla filmer för att man inte visste vad det var när förråden röjdes efter ett generationsskifte. Filmer går förlorade i brand och vattenskador, vid inbrott och efter att ha förvarats länge i ogynnsamma miljöer. Är du osäker på hur dina filmer har klarat sig? Låt oss ta en titt på dom!

När vi överför smalfilm så sker det hos labbet som tidningen Ljud & Bild utnämnde till ”Bäs i test” och används av museum och filmbolag. Filmerna tvättas, varje filmruta scannas som en egen bild i upp till HD-upplösning, färger finjusteras manuellt och svarta streck elimineras på naturlig väg. Filmens kvalitet kommer till sin fulla rätt och man kan även ta ut bilder från den överförda filmen, för att dela, skriva ut, rama in och kanske göra fotoböcker med bilder som ingen har sett. Av säkerhetsskäl transporterar vi själva filmerna till och från labbet i Uppsala.

Föra över filmen själv

Ett par ord om att överföra film själv kan vara en avslutning på denna tidiga julhälsning. För man över smalfilm själv med en gammal projektor och digital videokamera blir resultatet flimrigt och kvaliteten relativt låg. Det finns aktörer som annonserar och utger sig för att vara professionella men inte kan hantverket. Genom kunders berättelser känner vi till fall där man har lovats professionell överföring och fått ett resultat där det flimrar, allt svajar och skärpan ändrar sig från skarpt till oskarpt och tvärtom under hela filmen.

Videoöverföring kan vara ett lotteri som är beroende av skicket och kvaliteten på den utrustning man använder. Videokvaliteten är redan begränsad genom den relativt låga upplösning som finns hos format som t.ex. VHS, Video8 och DV/MiniDV. Standarder som skapades när TV-apparater var tjocka och ofta inte större än 26”. I den analoga videovärlden handlar det inte om HD och det kan dyka upp störningar där hela eller delar av bilden fladdrar, orsakade av bandets skick eller färd genom videobandspelaren. Med professionell utrustning kan vi ofta komma till rätta med många vanliga störningar, som man annars får acceptera när filmen förs över med enklare adapters för c:a 500:- från elektronikhandeln. Sådana enkla adapters är populära då de ansluts till datorns USB-ingång, men efter att själva ha testat en handfull olika modeller väljer vi att inte använda eller sälja dom då vi ställer större krav på resultatet. En exklusiv videobandspelare kan ibland korrigera fladdrande filmer och då kan man använda en enklare adapter. Man får dock räkna med att bli låst till det medföljande överföringsprogram som adaptern använder och vissa adapters för över video i lägre upplösning än vad videon har. Om man har bestämt sig för att överföra videoband själv och vill göra det med en enkel USB-adapter kopplad till videokameran eller videobandspelaren föreslår vi att först undersöka vilken upplösning videoformatet (både bild och ljud) har och sedan jämföra det med vad som anges i specifikationerna för den tilltänkta adaptern. De eventuellt förekommande störningarna på videon försvinner inte men man kan då slippa ytterligare försämringar av resultatet.

Klicka på bilden nedan för att se en kort exempelfilm som visar en vanlig störning och hur vi har kunnat avhjälpa den.

Flytt av butiken

Arbetet med att göra iordning vår nya butik i Skårby, Anneberg strax utanför Kungsbacka fortgår och då det är ett enmansföretag med samma resurs som arbetar med filmöverföring och renoverar butiken får dörrarna till nya butiken vara stängda lite till. Med fler filmuppdrag lutar det åt att vi tar hjälp av hantverkare för att påskynda öppnandet av butiken. Här känner nog en och annan igen sig och har själva tänkt att någon gång hinna överföra hundratals, kanske tiotusentals diabilder, tiotals eller hundratalet videoband till den digitala världen. Tid man kanske ska få som pensionär, trots att alla vet att pensionärer har mer att göra på äldre dagar…

Pris

Är det inte dyrt att föra över film undrar några. Det beror på var man lämnar filmen, tycker vi. Dyrt som i ”dyrköpt” blir det när resultatet blir sämre än vad det borde ha blivit. Med den kvalitet vi är måna om vill vi gärna använda uttrycket ”prisvärt”. Vi försöker på olika sätt hjälpa våra kunder hålla utgifterna nere. Ett exempel är smalfilm, där lånar vi ut en handvevad betraktningsapparat (viewer) så att man kan förhandstitta på filmerna och välja ut eller prioritera det man vill överföra. För videoband tar vi bara betalt för den inspelade delen och kan även efter överenskommelse undvika band som börjar med ”Bingolotto” eller andra TV-program. Förra veckan sparade en kund 6 000:- i jämförelse med största konkurrenten (som tar betalt per band) genom att vi kunde undvika tomma och nästan tomma band.

Även om dörrarna är stängda så har vi öppet efter överenskommelse för att kunna träffas, svara på frågor diskutera och ta emot eller lämna ut film. Enklast är e-post info@restored.se och vi nås även via telefon 0700-928052. Kontakta oss gärna för mer info och offert på det du kan ha liggande i lådor eller kassar. Vi lämnar inte priser över telefon då det är lätt att räkna fel när man kanske sitter i bilen. Skicka ett mejl till info@restored.se så etablerar vi en första kontakt och du får ett underlag som kan vara bra att fatta beslut från själv eller tillsammans med andra, nu eller längre fram. Sedan en tid kan man även räkna fram vad smalfilm kostar att överföra och direkt få ett underlag via e-post genom att göra val på vår hemsida restored.se.

Moster Hulda laddar för julen!

Efter snart 700 sålda Moster Huldas Äppelsvarv Originalet känner vi att den har en given plats i alla hem! Har du inte ”Originalet” erbjuder vi under november 2017 50:- i inbytesrabatt för den billiga kopian, oavsett skick vid köp av en ny för 299:-! Vi har gott om Huldor i färgerna vit, svart och röd och även den populära Retro-disktrasan i glesstickad bomull av ’50-talsmodell. Du hittar den i vår webbshop på Tradera med fri leverans eller avhämtning i butiken: Vit   Svart   Röd   Retro Disktrasa

Följ oss på hemsidan och i sociala media!

Det finns olika sätt att kommunicera på och vi upptäckte nyligen att en lapp i fönstret på nya butiken gav missvisande information. Tyvärr var vi inte på plats och kunde ändra den så lätt. För att alltid ge så uppdaterad info som möjligt väljer vi att försöka hålla vår hemsida restored.se uppdaterad med vad som händer. Där visas även de senaste inläggen vi har lagt på Facebook och Instagram. På restored.se finns även en kalender som visar när vi har öppet, extraöppet, igenbommat och aktiviteter. Ta gärna en titt där om du planerar att besöka oss. Nya butikens tider är inte spikade ännu. Det lutar åt regelbundna öppettider under veckorna och vissa helger.

Ge bort ”Årets present 1927” till familj, släkt och vänner!


Året var 1927 då Erik i Alingsås kom hem från sitt jobb på Husqvarnafabriken i Jonsered med en föregångare till Moster Huldas Äppelsvarv Originalet i present till sin kära Hulda. 

För att fira succén 90 år senare erbjuder vi 10% rabatt vid köp av 6 st. Moster Huldas Äppelsvarv Originalet eller andra Moster Hulda-produkter för över 1790:-. Det är dessutom fri frakt!

Ange rabattkoden HULDA10 när du beställer och ange därefter fri frakt eller avhämtning i butiken i Spinneriet Lindome.

Hur hanterar vi digitalt överförd smalfilm, video, bilder, ljudband m.m.?

Hur hanterar vi digitalt överförd smalfilm, video, bilder, ljudband m.m.?

Allmänt

När du överför analoga filmer, videoband, diabilder, fotografier, ljudband, m.m. till digitala format uppstår ofta frågor om vad man ska göra med resultatet från överföringen. Det finns fyra områden man bör betänka:

 • Lagring – spara det digitala resultatet på säkert sätt.
 • Titta på resultatet i dator, TV eller videoprojektor, kanske på sätt som allt fler vänjer sig vid såsom mobiltelefoner, iPads eller andra surfplattor, o.dyl.
 • Dela resultatet med andra, t.ex familj, vänner, bekanta, släktingar, kollegor, kunder, etc.
 • Redigera resultatet, t.ex. klippa ihop egna filmer eller bildspel, förse dessa med musik och/eller texter, skapa fotoböcker, m.m.

Beroende på hur mycket erfarenhet du (eller någon hjälpsam person i din omgivning) har behöver tröskeln inte vara hög för att hantera dessa områden. Vi kan tipsa dig om vad du bör göra och hur du kommer igång. Om du vill kan vi även hjälpa till som ett uppdrag.

 

Vår rekommendation

För hantering av film, bilder, musik och annan data rekommenderar vi följande:

 1. (Lagring) Minst en uppsättning arkivbeständiga DVD (eller BluRay)-skivor för arkivbeständig lagring i bankfack eller annan säker plats där skivorna är säkra vid inbrott, brand, eller annan skada. Dessa skivor bör enbart användas för att säkra innehållet för framtiden. Man får bestämma om skivorna ska vara direkt spelbara eller om de ska användas för lagring av data som kan kopieras till dator för redigering etc. I det sistnämnda fallet kan det gå åt fler skivor. Om du vill sprida materialet till olika personer som var och en ska spara det för framtiden rekommenderar vi fler uppsättningar arkivbeständiga skivor, och
 2. (Redigera) Att all data sparas i full upplösning (t.ex. HD) till en mekanisk USB-hårddisk (ej USB-sticka) för betraktning, redigering och annan hantering i dator, mediaspelare, etc. Till oss kan du lämna en egen USB-hårddisk utan att det kostar extra att använda den. Alternativt köper du en ny disk direkt från labbet. Kopiera innehållet till den dator du ska arbeta med och ha inte USB-hårddisken ansluten i onödan. Uppdatera hårddisken med en ny kopia från datorn om filmer, etc. har redigerats, och
 3. (Titta och Dela) Att filmer m.m. lagras i s.k. ”Molntjänster” som finns på Internet. Exempel på en molntjänster som är gratis och kan delas med andra för att titta på film är YouTube. Du laddar upp filmerna till YouTube från din hårddisk och bestämmer nivån av sekretess för att sedan kunna titta på filmen i allt från mobiltelefoner och iPads, till datorer, TV-apparater och videoprojektorer.
  Exempel på andra molntjänster är Flickr för bilder och Dropbox för lagring av allt möjligt. Tänk på att tjänster som kräver åtgärder av användaren, t.ex. betalning av avgifter, kan upphöra att fungera den dag man själv ”lägger näsan i vädret” eller slutar betala av annan anledning. Det bör alltid finnas någon som känner till och kan logga in på molntjänsterna och se till att de fungerar. Dokumentera därför ID och lösenord för de tjänster du använder och uppdatera detta om du någon gång byter lösenorden. En bra idé kan vara att förvara ID och lösenord tillsammans med DVD-skivorna i bankfacket e.dyl.

 

Redan överfört?

Om du redan har fört över filmer, bilder, musik/ljudband och annan data till CD eller DVD eller hårddiskar, rekommenderar vi att ni överför dessa till nya arkivbeständiga DVD-skivor och även överväger att genomföra punkterna 2 och 3 ovan.
Jag ska försöka kasta lite ljus på frågan om lagring. Det är inte helt enkelt utan att bli för teknisk men jag gör ett försök. I det avseendet har jag valt att generalisera och utelämna alltför ingående detaljer.

 

Minst två kopior!

Oavsett vilken typ av lagring man använder rekommenderar vi att man alltid har minst två kopior av sina värdefulla filmer, bilder, musik och dokument m.m. (nedan även kallad ”data”). Lagringen bör även finnas geografiskt åtskild i händelse av brand, inbrott, översvämning, åsknedslag, etc. Man bör även överväga lagring på olika media och med tiden föra över data till nya media då olika lagringsformer åldras olika snabbt.

 

Om livslängd

Livslängden på traditionella CD/DVD-skivor har sagts vara oförutsägbar och mellan 3-30 år då skivorna förstörs (oxiderar) inifrån.

Hårddiskar kan vara mekaniska (”HDD”) med rörliga delar och helt elektroniska (”SSD”), vilket påminner om tekniken i ”USB-stickor”. Det finns även blandningar däremellan, s.k. ”Hybriddiskar”. En allmän uppfattning om hårddiskar är att man kan vänta sig att fel uppstår inom 3 – 4.5 år, men det kan även gå betydligt snabbare än så. Enligt en studie som utförs av Carnegie Mellon University för både HDD-skivor för konsumenter och företagsklasser, är deras genomsnittliga felfrekvens 6 år och livslängden är 9-11 år. Ledande SSD-enheter anses vara mer tillförlitliga än HDD men risken för en plötslig, katastrofal dataförlust kan vara högre för SSD. Små bärbara hårddiskar och USB-stickor kan även olyckligt följa med i en ficka, hamna i tvättmaskinen och blir då ofta helt obrukbara.

Uppsala Bildteknik som är Sveriges marknadsledande labb för överföring av smalfilm till digitala medier avråder från användande av ”USB-stickor” då erfarenheter är att de från en dag till annan kan tappa innehållet och be om att formateras. Ibas, Nordens ledande specialister inom Dataräddning, har skrivit om livslängdsproblemen på sin hemsida och berättar att de har kunnat få igång mekaniska hårddiskar som har fastnat efter att ha legat oanvända i 30 år.

Det paradoxala är att just DVD-skivor kan vara det media som behåller data längst. Det finns DVD och CD-skivor med 24k guld som motverkar oxidation och livslängden sägs av tillverkaren vara i 100 år. De DVD-skivor som erbjuds via oss på RE*STORED och vår leverantör Uppsala Bildteknik har sådan arkivbeständighet. Det som avgör den slutliga praktiska livslängden är naturligtvis även hur länge DVD-spelare finns tillgängliga så att man kan spela DVD-skivor och flytta data vidare till nya arkivbeständiga uppspelningsbara media i framtiden.

 

Mer om lagringsmedia

DVD

Filmer kan överföras till DVD på två olika sätt.

 1. Som uppspelningsbar DVD som man kan förse med menyer etc. Filmen (eller menyer) startar automatiskt när DVD:n sätts in i en DVD-spelare. Filmerna kan inte kopieras från DVD-skivan utan en speciell process och kvaliteten anpassas automatiskt till den internationella standarden för DVD-formatet (vilket för vissa köpta DVD-filmer av kommersiella skäl kan vara, eller har varit begränsat till att enbart fungera inom valda globala regioner. Idag är många DVD-spelare ”regionsfria” och då finns inte det problemet). DVD-formatet kan medge upp till 90 min. spelbar film och det blir ingen försämring.
 2. Som flyttbart lagrings- och backupmedia för filmer (och annan data som dokument, bilder, musik, m.m.). Filmen startar då inte automatiskt när DVD-skivan sätts in i DVD-spelaren. Istället visas ofta innehållet på skivan som en lista där man kan välja vilken film, bild eller låt man vill öppna. För att DVD-spelaren ska klara att spela upp det man väljer måste film, bilder och musik vara sparade i ett format som DVD-spelaren känner igen och kan visa, vilket ibland kräver en ansluten dator. Fördelen med sådan lagring är att man kan spara en film i högre upplösning och/eller annat format än vad DVD-standarden medger och DVD-skivan blir ett billigt flyttbart transportmedium. Nackdelen är att filerna inte kan raderas och skivan återanvändas och att lagringskapaciteten är begränsad till 4.7 GB för vanliga standard-DVD och 8.5 GB för skivor av typen ”Dual Layer” som inte kan läsas av DVD-spelare med några år på nacken.

 

USB-minnen

USB-stickor och USB-anslutna hårddiskar får man precis som med datorers inbyggda hårddiskar förbereda för användande med PC eller MAC, som traditionellt använder olika system för att lagra data.
Kvaliteten för hårddiskar och minnen varierar och många avråder ifrån användande av USB-stickor till annat än ren transport av data. Se mer info under avsnittet ”Om livslängd” ovan.

 

Molnet

Internetbaserade ”Molntjänster” är en bra möjlighet för att dela filmer, bilder, musik och dokument mellan både PC och MAC. Exempel på sådana tjänster är:
Dropbox (2 GB utan kostnad, 1000 GB 90:-/mån,
iCloud 5 GB utan kostnad, 50 GB 9:-/mån, 200 GB 29:-/mån, 1000 GB 89:-/mån. och
Google Drive (15 GB utan kostnad, 100 GB 19:-/mån och 1000 GB 99:-/mån.).
Funktionerna hos dessa tjänster varierar och ändras ibland med tiden. Dropbox är den tjänst som har varit bäst för att dela mappar och data med andra personer. Dropbox har även möjligheter att återställa raderad eller modifierad data, t.ex. till tidigare versioner av ett sparat dokument.

Även YouTube är en molntjänst för att titta på och dela filmer med de man själv väljer. YouTube erbjuder även vissa möjligheter att redigera, sätta in texter, lägga på musik, etc. Det är dessutom gratis!

Blev det mycket eller rörigt? Vi diskuterar gärna en personlig lösning med dig som du kan känna dig bekväm med.

Kontakta oss på info@restored.se eller 0700-928052.

Dyrt eller prisvärt?

Många kunder frågar ”Det är väl dyrt att föra över smalfilm?”. Det enkla svaret är att det kostar pengar. Dyrt, som i ”dyrköpt” blir det hos en leverantör som saknar den kompetens som krävs för arbetet. Tyvärr gäller inte den gamla devisen att man får vad man betalar för då oseriösa aktörer kopierar priser från seriösa aktörer men utför ett undermåligt arbete. 

Som ombud för Uppsala Bildteknik garanterar vi att du får den bästa överföringen på den Svenska marknaden och vi tar väl hand om dina filmer. RE*STORED transporterar personligen filmerna från butiken i Lindome till och från labbet i Uppsala. En nyhet är att vi kan hämta och leverera filmerna hemma hos dig. Kontakta oss gärna för mer info.

Med den överföring RE*STORED kan erbjuda i samarbetet med Uppsala Bildteknik får du marknadens bästa överföring. Ibland sker det till lägre pris än hos andra butiker och vi gör allt vi kan för att du ska uppleva det som prisvärt. 

Genom att vänta blir inte bara filmerna sämre. I en nära framtid försvinner den höga kompetensen från arbetsmarknaden (genom pensionering, företagsnedläggning, m.m.). Då kommer sannolikt kvaliteten att försämras genom att allt sker automatiskt och priset stiger när konkurrensen minskar. Därför vill vi poängtera att det är nu som överföringen av de gamla filmerna kan göras med bäst och mest prisvärt resultat.

Vi hjälper dig inventera och erbjuder pris utan att det kostar något. Välkomna!

RE*STORED, Spinnmästarvägen 2 III, 437 34 Lindome. 0700-928052, info@restored.se.

Erbjudande till dig som vill överföra film digitalt

Hej gamla och nya kunder och alla er som är intresserade av att rädda era gamla filmer med Sveriges bästa överföring av smalfilm! Det närmar sig en ny resa från Lindome till Uppsala. med mängder av filmer. Tisdag den 2 maj 2017 reser vi med morgontåget till Uppsala för att lämna och hämta överförda filmer. Det du lämnar senast nu på måndag 1 maj hinner komma med och du har det åter i början av juni 2017, lagom till mysiga sommarkvällar!

Så länge det finns plats kvar i väskorna och fram t.o.m. måndag 1 maj 2017 bjuder vi på resan, värt 138:-. Vi åker själva för att säkerställa transporten av dina oersättliga filmer och tar tåget som ett gott miljöval!

Se våra öppettider här på restored.se, e-posta info@restored.se eller ring oss 0700-928052 för mer info. Kom gärna till RE*STORED-butiken med alla dina filmer, såväl smalfilm som videoband och diabilder. Vi bjuder på en inventering av vad du har och vad det skulle kosta att överföra filmer och bilder till hårddisk, molntjänster på Internet och DVD/BluRay. Inget köpkrav eller annan bindning innan du beställer. Om du vill testa med en eller några filmer först eller avstå helt från överföringen så finns där ingen bindning eller kostnad.

Tveka inte, hör av dig! Inget kostar något innan du bestämmer dig. Vi delar dessutom med oss av våra kunskaper och erfarenhet.

Välkomna

Sven

Succé med Sveriges bästa överföring av smalfilm och av videoband. Nu även diabilder!

Vi har tidigare skrivit om att vi i egenskap av ombud för Uppsala Bildteknik kan erbjuda Sveriges bästa överföring av smalfilm och även professionell överföring av så gott som alla format av videoband. Bäst i Test av tidningen Ljud & Bild och filmbolag/museum som kunder borgar för högsta kvalitet!

Ta gärna en titt på Uppsala Bildtekniks hemsida där det finns exempel och svar på många frågor. Efter snart 1.5 år har vi på RE*STORED många nöjda kunder och vi fortsätter själva med personlig transport av filmerna mellan Lindome och Uppsala för att säkra hela kedjan i hanteringen av dina oersättliga filmer.

Har du förresten redan överfört dina filmer digitalt och har dom lagrade på standard DVD-skivor? Observera att livslängden på vanliga DVD-skivor sägs vara mellan 3 och 30 år. Det kan med andra ord vara klokt att säkerhetskopiera dom och även föra över filmerna från DVD till hårddisk. Det kan vi hjälpa till med!

Läs mer om överföring av diabilder på vår produktsida

 

Februari, ’70-tal, mycket i Spinneriet Lindome

Februari, ’70-tal och mycket på gång i butiken i Spinneriet Lindome!

För många unga som inte själva upplevde 1970-talet kan det framstå som smaklöst med vidriga kläder, ovårdade frisyrer, skränig musik, tråkig mat och bleka färger… Precis som det var alltså! Det finns en uppfattning om att ´70-talet var ett decennium som dominerades av färgerna brunt och orange men där behöver tilläggas att grönt fanns kvar från ’50-talet och rött från ’60-talet, vilket förvisso blir brunt när det blandas… 

Den ursnygga träningsoverallen kommer från första hälften av 1970-talet och inköptes då på MAN-Butiken i Årjäng. Det låga priset gjorde att många svenskar köpte MAN-overallen och sedan dess har jag inte sett någon annan än den här. Kanske tränade de andra ägarna mer än oss… Man-butikernas historia har jag sökt efter men inte hittat. En bekant har dock berättat att de utvecklades till Man och Quinny, senare MQ. 

T-shirten är även den genuin från 1970-talet och fortfarande i fantastisk kvalitet. Den här är gul med blå/röda dalahästar och vi har även haft en blå med gul/röda hästar men den är mer eller mindre i himlen sedan några år tillbaka. 

Mockasinerna var populära på 70-talet och förväxlas ofta med Sockiplast, som många använde, bl.a på gymnastiklektionerna i skolan. Genom avsaknaden av hård sula minns nog många hur ont det kunde göra när tårna vek sig in under foten när mockasiner och Sockiplast fick grepp på de gröna gympamattorna och man ramlade framåt…

Kepsen härstammar dock inte från ´70-talet men kunde mycket väl ha funnits då. Texten på kepsen hänvisar givetvis till den lilla byn med samma namn i Finland. Byn har 2,100 invånare och vägen dit kan hittas genom att knappa in GPS:en på koordinaterna 62°42’N, 22°27’E.

Den fina gamla Bjärton-gitarren har vi daterat till 1965. Den är välbyggd av modellen ”Minor” med sidor och botten i mahogny och locket i gran. Halsen är av mahogny och greppbrädan i jaqaranda. Gitarren är lackad i sidenmatt naturfärg. Mensuren mäter 595 mm. Vi har rengjort den noggrant, oljat in greppbrädan och monterat nya strängar. Skön att spela på och är mycket välljudande. Pris i butiken: 3995:-.

Precis som i ”alla” tider har testosteronhalten mätts i förmågan att knyckla ihop ölburkar med en hand. Den fina ölburken på bilden är i stål och det var ölburkarna förr i tiden. Likaså fanns de som knycklade ihop burken i ett kraftigt grepp. Sensmoralen i det är väl en uppmaning att inte bråka med pensionärer… Vi har några få burkar som denna vilken har hittats under golvet i en villa som byggdes 1971 i Lindome av dåvarande Skidstahus. Vi har även den förbjudna modellen för fatöl med bild av människor som har det mysigt. Lagen sade nämligen att det inte fick förekomma bilder av människor i reklam för alkohol. Burkarna kostar 110:-/st. i butiken. Vi kan även skaffa fler tomma burkar på beställning, såväl gamla som nya 😉

Kobran på bilden kommer snart att finnas i butiken tillsammans med ett par kompisar i andra färger. Vi tar 1890:-/st för en fin kobra och då är den genomgången, rengjord, servad, funktionskontrollerad och säljs med tre månaders funktionsgaranti. Priset kommer sannolikt att höjas p.g.a den tid som åtgår att serva dom. Har du en gammal kobra som behöver servas kan vi hjälpa dig. Priset är 1500:- inkl. moms och då ingår allt servicematerial. Skulle det behövas utbytesdelar tillkommer det och där har vi alltid en dialog med kunden innan vi byter ut något. Vi kan även tillhandahålla en liten dosa som gör det möjligt att ringa med nummerskiva och pulsval i moderna tonvals- och IP-telefonisystem. Den byggs i Australien, kallas DialGizmo och anses av många användare vara den bästa på marknaden. Vi har enstaka i lager och beställer på efterfrågan. De kostar 795:- och kan ha c:a två veckors leveranstid om laget är tomt. 

Det händer mycket hos RE*STORED nu. Vi har byggt om i butiken för att kunna visa våra föremål i tidsordning och har inte hunnit få allt på plats varför det kan upplevas som ”extra hemtrevligt” att komma hit på besök. Det är stor efterfrågan på överföring av gamla smalfilmer och videoband och nästa resa till labbet i Uppsala sker vid månadsskiftet februari/mars 2017. Passa på att kontakta oss eller komma till butiken i Lindome med era filmer innan dess. Bor du i Herrljunga, Skövde eller något annat ställe där tåget stannar efter vägen så kan vi efter överenskommelse ta emot film vid tåget om du möter upp då tåget stannar. Vi kan nu även överföra diabilder och rullband till digitala medier och snart även DVD-skivor till hårddisk! Ta i beaktande att livslängden för en DVD-skiva sägs variera mellan 3 och 30 år. En tidigare överföring av film till DVD kan därför vara högaktuell att spara om till hårddisk och kanske även laddas upp till någon vald molntjänst för att kunna ses i datorer, surfplattor, mobiltelefoner, etc. Mer info om detta kommer att skickas ut till de som prenumererar på våra nyheter via e-post. 

Vill du har info om vad som händer hos RE*STORED och i Spinneriet Lindome, fyll i vårt webbformulär eller skicka ett meddelande till info@restored.se 

Peace!

Sven